Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(31. 3. 1988)


Problém č. 147

Horatio Bolton

Chess players cronicle 1841

Mat 3. ťahom (10–8)Kontrolná notácia: b. Kb1, Dh3, Jc5, Je5, Pa2, b2, d5, e3, g3, h4 (10), č. Kf6, Df8, Va8, Va7, Jb7, Pd7, e4, g7 (8).

Anglický skladateľ Horatio Bolton (1793–1873) patril k predstaviteľom tzv. starej školy, dajúcej základy súčasného problémového šachu. Skladatelia A. Anderssen, A. P. d'Orville, L. de Labourdonnais kládli dôraz na ekonómiu materiálu, tiché ťahy, obete a pod. Dôkazom je i problém č. 147. Za správne vyriešenie môžete získať 3 body do dlhodobej súťaže. Riešenie pošlite do 12 dní na adresu: Marian Cyprian, C II. 92/53-32, 018 41 Dubnica nad Váhom.


Vzad <<  >> Vpred