Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(26. 5. 1988)


Vyhodnotenie dlhodobej riešiteľskej súťaže v riešení šachových problémov

Solovič preborníkom okresu

Počas štyroch mesiacov sme v Šachovom okienku uverejňovali 14 problémov, tvoriacich náplň VII. ročníka dlhodobej súťaže v riešení. Stretla sa opäť s mimoriadnym záujmom. Zúčastnilo sa jej 64 riešiteľov z rôznych kútov nášho okresu, medzi nimi i štyria mimookresní. Súťaž bola zároveň bojom o titul preborníka okresu Považská Bystrica.

Napriek neúčasti víťaza VI. ročníka, kandidáta majstra športu I. Bandžucha, súťaž mala dobrú úroveň klasifikácie. Medzi riešiteľmi boli traja nositelia II. a 23 nositeľov III. výkonnostnej triedy v riešení, a tým nebolo v nej vyloženého favorita. Dokladoval to i "polčas" (po 7. kole súťaže) – až 14 riešiteľov malo stopercentný zisk bodov. Po probléme č. 143 sa vedúci pelotón zúžil na 9 riešiteľov. Najtvrdším orieškom v súťaži tentoraz neboli štúdie, ale problém č. 146 – mat 23. ťahom. Intenciu 1.h8V objavilo iba desať riešiteľov.

Najviac vzruchu spôsobil paradox v probléme č. 145 dánskeho veľmajstra B. Larsena. Autorom nezamýšľané riešenie (vedľajšie) začínajúce sa nezamýšľaným prvým ťahom bieleho 1.e4 objavilo 20 riešiteľov, no iba dvaja (Solovič a Vítek) objavili i autorské riešenie 1.e3? a jeho neriešiteľnosť.

Tento nezvyklý prípad zohľadňujú i doplnky Pravidiel pre kompozičný šach v čl. I/5-6. Pripúšťajú možnosť neriešiteľnosti intencie (nie teda zvodnosti!) so súčasnou možnosťou vedľajšieho riešenia. Problém č. 145 sa stal ďalším dôkazom omylnosti ľudského rozumu a že aj (veľ)majster, nielen tesár sa utne ...

Všetkých 14 problémov vyriešilo iba 5 riešiteľov.

Odzrkadlilo sa to v konečnom hodnotení – všetci obsadili čelné umiestnenie. Z nich bol najvyššie ohodnotený Ing. Vladislav Solovič z Dubnice nad Váhom. Získal titul preborníka okresu na rok 1988 a taktiež II. výkonnostnú triedu v klasifikácii riešiteľov.

Riešenia posielal rozvážne – v posledný deň na odoslanie, a najkompletnejšie s analytickou presnosťou v jednotlivých variantoch. Pocty získal zaslúžene. Pri záverečnom riešení pripísal víťaz i slová: "Pri riešení problémov dlhodobej súťaže som objavil krásy kompozičného šachu. Keďže viac inklinujem k prakticky hranému šachu, privítal by som v budúcnosti v Šachovom okienku OBZORu i uverejnenie krátkych poučných šachových partií. Verím, že by to potešilo i ostatných priaznivcov kráľovskej hry."


Riešenie problému č. 148 (Troickij) zo 8. 4. 1988: 1.Ve6+ V:e6 2.Da6+ (nie 2.Db5+ Kc7 a čierny vyhrá!) Kd5 3.Dd4+ Kd6 (3...Ke5 4.Dc3+) 4.Dc5+ Kd7 5.Da7+ a biely vyhrá (5 bodov).

Za správne a úplné riešenie problémov č. 135 až 148 bolo možné získať 50 bodov.

Výsledky dlhodobej súťaže podľa získaných bodov uverejníme v niektorom z nasledujúcich čísiel Obzoru. –MC–


Vzad <<  >> Vpred