Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(23. 6. 1988)


Rozhodnuté o poradí

Výsledky dlhodobej súťaže podľa získaných bodov

47 bodov: Ing. V. Solovič, Dubnica nad Váhom,

46 bodov: T. Poruban, M. Poruban ml., obaja Dubnica nad Váhom-Prejta,

44 bodov: F. Vítek, Pov. Bystrica – všetci získavajú knižné odmeny.

42 bodov: Ing. A. Martaus, P. Moščovič, obaja Pov. Bystrica, P. Podmanický, J. Poliak, obaja Púchov, J. Malinovský, P. Gombár, obaja Beluša,

41 bodov: M. Buček, V. Buček, obaja Mikušovce, M. Tomko, Trenč. Teplá,

39 bodov: M. Šimo, D. Breznica, M. Karas, Lednica,

38 bodov: M. Dohňanský, R. Bakoš, obaja Červený Kameň,

34 bodov: MUDr. J. Vrbacký, I. Urgošík, Lúky pod Makytou, 30 bodov: Ing. J. Lupták, Nová Dubnica – všetci patria medzi riešiteľov, ktorí vyriešili aspoň 10 problémov správne a získali tak, prípadne si obnovili III. výkonnostnú triedu v klasifikácii riešiteľov šachových problémov.

25 bodov: M. Poruban, Dubnica nad Váhom,

21 bodov: S. Broma, Pov. Bystrica,

20 bodov: J. Tomanička, Dubnica nad Váhom,

19 bodov: E. Petríčková, Trenč. Teplá,

17 bodov: A. Filo, Beluša,

15 bodov: M. Šnapko, Nová Dubnica, M. Gajdoš, Dubnica, P. Pavlacký, Trenč. Teplice,

14 bodov: M. Gombár, Mojtín,

13 bodov: M. Moščovič, Pov. Bystrica, V. Vojtek, Púchov-Streženice,

12 bodov: J. Kaprálik, Pov. Bystrica, I. Jakubík, Nová Dubnica, I. Gallo, Trenč. Teplá,

11 bodov: Ľ. Strapko, Červený Kameň, I. Murín, Prejta, V. Oravec, Nová Dubnica,

9 bodov: M. Maceka, Nová Dubnica, P. Rehák, Pov. Bystrica, I. Daňo, Lednické Rovne,

8 bodov: P. Keznikl, R. Keznikl, obaja Košeca, J. Jaroš, Lednica,

6 bodov: R. Hanajík, Ing. J. Hájek, M. Hájek, všetci Pov. Bystrica, M. Staňo, Horná Poruba, J. Mikulčík, Ilava, P. Behanec, Mikušovce, L. David, Púchov,

4 body: J. Kučmín, Pružina, J. Štúrik, Dubnica nad Váhom, M. Dohňanský, Červený Kameň,

2 body: T. Bánovčan, D. Rexa, MUDr. P. Ušiak, Ing. Ľ. Černáček, všetci Púchov, Š. Meliš, H. Melišová, obaja Košeca, F. Meliš, Ladce, P. Kršák, Nová Dubnica, A. Dratnál, Zem. Kvášov,

0 bodov: M. Urban, Nová Dubnica, Š. Horák, Pov. Bystrica.

Spomedzi tých, ktorí správne vyriešili aspoň 4 problémy, boli vylosovaní a knižné odmeny dostanú:

Michal Moščovič, Michal Tomko, Ing. Anton Martaus, Mojmír Maceka a Samuel Broma.

Riešitelia Ing. V. Solovič, T. Poruban, M. Poruban, T. Poruban ml., F. Vítek sa spolu s úspešnými riešiteľmi zo súťaží v roku 1986 a v roku 1987 (M. Staňo, P. Kolek, Š. Bielik, J. Malinovský, Ing. A. Martaus, P. Behanec, V. Buček, P. Moščovič. V. Buček) kvalifikovali do súťaže v riešení "na čas", ktorá sa uskutoční v rámci II. stupňa majstrovstiev ČSSR.


Riešenie problému č. 149 (Burda) zo 14. 4. 1988: 1.Sh6! hrozí 2.Jf7 mat, 1...Kd6, Kf4, Jd6, Jh8 2.D:c7, Dh2, Jf3, Dh2 mat. Knižné odmeny posielame: Ing. Jurajovi Luptákovi z Novej Dubnice, Jozefovi Jarošovi z Lednice a Pavlovi Podmanickému z Púchova.

Marian Cyprian


Vzad <<  >> Vpred