Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

( 2. 4. 1987)


Problém č. 132

Dmitrij Bannyj

IV. cena

Šachmaty r. 1968-69

Mat 2. ťahom (8–6)Kontrolná notácia: b. Kh2, Dc2, Vh3, Sb8, Sd7, Pe2, f4, f5 (8), č. Kg4, Da6, Pa3, d4, d5, f7 (6).

Predposledný problém dlhodobej riešiteľskej súťaže obsahuje zaujímavú tému: prvé ťahy v dvoch zvodnostiach sú zhodné s matujúcimi ťahmi v skutočnom riešení. Riešenie pošlite do 12 dní na adresu: Marian Cyprian, C II. 92/53-32, 018 41 Dubnica nad Váhom – môžete získať 2 body.


Riešenie problému č. 129 (Kubečka) z 12. 3. 1987: Začína čierny 1.Kb4 pokračuje biely 1...Kb7 2.Ka5 Sd2 mat (+2 body). –MC–


Vzad <<  >> Vpred