Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(5. 3. 1987)


Problém č. 128

Ing. Josef Burda, Havířov-Bludovice

Originál pre OBZOR

Mat 3. ťahom (10–14)Kontrolná notácia: b. Kb7, Db1, Se6, Sh8, Jf8, Jg6, Pc6, d6, e7, h4 (10), č. Kf6, Dg7, Va2, Vg3, Sa3, Sg2, Jb6, Jh3, Pa6, b3, c4, e4, g4, h5 (14).

Pri riešení 33. problému – originálu určeného iba pre okresné noviny OBZOR si musíte dať pozor na veľké množstvo "zvodnostných" ťahov, ktoré iba zdanlivo splnia výzvu pod diagramom. Môžete získať tri body do riešiteľskej súťaže, ak do 12 dní pošlete správne riešenie č. 128 na adresu Marian Cyprian, C II. 92/53-32, 018 41 Dubnica nad Váhom.


Riešenie štúdie č. 125 (Keres) z 12. 2. 1987: 1.Kf5! (nie 1.Kf4? pre 1...Vg2!) 2.V:e3+ Kh4! 3.Ve8 Vf2+ 4.Ke3 V:h2 a čierny vyhrá! 1...Vf1+ (po 1...Vg2 2.V:e3+ Kh4 3.Ve4 Vf4 remíza) 2.Kg5 Vf3 3.Ve1! (nie 3.Va2? Vf2 4.Va3 V:h2 5.V:e3+ g3 a čierny vyhrá!) 3...g3 (po 3...K:h2 4.K:g4 Kg2 5.Ve2+ remíza) 4.h:g3 K:g3 5.Ve2! Kh3 6.Va2 Vf7 7.Va3 Vf3 8.Va2 Kg3 9.Ve2! pozičná remíza, v 6. ťahu sú možné duálové ťahy 6.Vb2 a 6.Vc2. Celkove bolo možné získať 7 bodov (5+1+1). –MC–


Vzad <<  >> Vpred