Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(12. 2. 1987)


Problém č. 125

Paul Keres

Zvláštna cena

Šachmaty v SSSR 1946

Biely remizuje (3–4)Kontrolná notácia: b. Ke5, Ve2, Ph2 (3), č. Kh3, Vg1, Pe3, g4 (4).

V šachovej partii sa veľmi často vyskytujú vežové koncovky. Tieto sa nedajú hrať šablónovite, lebo tu platia šachovými teoretikmi ustálené zákonitosti. Teóriou týchto koncoviek sa hodne v minulosti venovali šachisti Philidor, Chéron, Grigoriev. V praktickom hranom šachu ju obohatili najmä sovietski šachisti. Jedným z nich bol i estónsky šachový veľmajster, niekoľkonásobný účastník turnaja kandidátov na titul majstra sveta. Pri riešení jeho "vežovky" si musíte dať pozor už pri výbere prvého ťahu – hlavný remízový variant končí v deviatom ťahu. Môžete získať 5 bodov, ak pošlete správne riešenie do 12 dní na adresu Marian Cyprian, C II. 92/53-32, 018 41 Dubnica nad Váhom.


Riešenie problému č. 122 (Cerulík) z 22. 1. 1987: 1.Df5! tempo, 1...g6, g:f4(g4), Jg4 2.Sf8, Dh5, J:g4 mat, po 1...Je5 (tiež Jd6, Jd8, Jh8) idú duály 2.D:g5 a S:g5 mat, po 1...Jh3 (tiež Jh1, Jd1, Jd3, Je4) idú duály 2.Dh3 a Jg4 mat. Po obrane 1...Kd4 ide duál 2.J:f3 a h8D-S mat. Po obranách 1...Jg:f2, Je3, Jh2, Jh6, Kf6 idú duály 2.h8D-S mat. Celkove bolo možné získať 8 bodov (2+6). –MC–


Vzad <<  >> Vpred