Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(22. 1. 1987)


Problém č. 122

Milan Cerulík, Nová Dubnica

Originál pre OBZOR

Mat 2. ťahom (12–8)Kontrolná notácia: b. Ka7, Da5, Va3, Se2, Se7, Jf4, Jh2, Pa2, a6, b2, c2, g2 (12), č. Kh6, Jf2, Jf7, Pa4, e3, g5, g7, h7 (8).

Problém č. 122 patrí do skupiny tzv. symbolických – postavenia šachových kameňov znázorňujú určitý obrazec, v našom prípade písmená L a Z. Autor originálu ho venuje MUDr. Ľudovítovi Zbojanovi zo sanatória PAX v Trenčianskych Tepliciach, ako ocenenie jeho mimoriadneho ľudského prístupu k svojim pacientom.

Riešenie tretieho problému dlhodobej riešiteľskej súťaže pošlite do 12 dní na adresu: Marian Cyprian, Centrum II. 1419/32, 018 41 Dubnica nad Váhom – môžete získať dva body.


Riešenie problému č. 119 (Loyd) z 18. 12. 1986: a) biely začne a dá mat 2. ťahom: 1.D:h3+ K:h3 2.Kg5 mat, b) čierny začne a dá mat 2. ťahom: 1...Je7+ 2.Ke4 V:f4 mat, c) biely začne a donúti čierneho, aby mu dal mat 2. ťahom: 1.Dg3+ D:g3 2.Jg6+ D:g6 mat, d) čierny začne a donúti bieleho, aby mu dal mat 2. ťahom: 0...Je7+ 1.Ke4 Jg5+ 2.D:g5 mat. –MC–

V probléme č. 121 má správne byť v kontrolnej notácii bieleho Dd2, ako je uvedené na diagrame. Prosíme riešiteľov, aby si v tomto zmysle chybu opravili a svoje riešenia zaslali do 3. februára 1987.


Vzad <<  >> Vpred