Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(18. 12. 1986)


Problém č. 119

Samuel Loyd

319 Chess Strategy [Loyd] 1878

Viď. textKontrolná notácia: b. Kf5, Dg2, Vc4, Vd1, Se6, Sf4, Je3, Jf8, Pa3, a4, a5, d3, h6 (13), č. Kh4, De1, Vd8, Vf1, Sc1, Se8, Jc8, Jh3, Pa6, b2, b7, c5, d6, g7, h5 (15).

Kolesá času sa zastaviť nedajú – čas rýchlo beží a je tu opäť koniec roka.

Na jeho záver predkladáme riešiteľom symbolickú kompozíciu najvýznamnejšieho amerického skladateľa. Symbol – obraz, tentoraz tvoria "šachové kolieska" resp. koliesko v kolese. Zvláštne postavenie v probléme umožní splniť i štyri zvláštne výzvy: a) biely začne a dá mat druhým ťahom, b) čierny začne a dá mat druhým ťahom, c) biely začne a donúti čierneho, aby mu dal mat druhým ťahom, d) čierny začne a donúti bieleho, aby mu dal mat druhým ťahom.

Veríme, že hľadanie riešení z tohto zvláštneho súkolia vám spríjemní chvíle posledných dní roku 1986. Troch riešiteľov, ktorí správne vyriešia aspoň tri výzvy odmeníme knihami. Riešenie pošlite do 12 dní na adresu Marian Cyprian, Centrum II, 1219 B1/32, 018 41 Dubnica nad Váhom.

Pre riešiteľov v prvom čísle nového ročníka našich novín vyhlásime dlhodobú riešiteľskú súťaž, súčasne aj majstrovstvo okresu na rok 1987 a uverejníme prvú súťažnú úlohu. –MC–


Vzad <<  >> Vpred