Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(8. 1. 1987)


Problém č. 120

Jacob Schumer

II. cena

Transvaal Leader 1906

Mat 2. ťahom (3–1)Kontrolná notácia: b. Kd6, Dh1, Sg4 (3), č. Kb8 (1).

Miniatúrou – problémom č. 120 otvárame riešiteľskú súťaž, počas ktorej bude uverejnených 14 problémov (reprodukcií i originálov).

Zúčastniť sa jej môžu jednotlivci i kolektívy. Riešenie je však treba poslať vždy 12 dní od vydania čísla novín, v ktorých je problém uverejnený, a to na adresu Marian Cyprian, C II 1419/32, 018 41 Dubnica nad Váhom.

V riešení úloh je treba uviesť úvodník (prvý ťah bieleho), hrozbu alebo tempo, obrany čierneho, ako i maty po obranách. V riešení štúdií treba uviesť všetky ťahy až do vyjasnenia pozície spĺňajúcej výzvu.

Za úplné a správne riešenie dvojťahovej úlohy možno získať 2 body, trojťahovej 3 body, štvor- a viacťahovej 4 body, štúdie 5 bodov. Za objavenie vedľajšieho riešenia (iného, ako uvádza autor problému) možno získať počet bodov ako za intenciu (hlavné riešenie). Za objavenie každého duálu (dvoch či viac matov po obrane čierneho v ľubovoľnom ťahu) a za dôkaz neriešiteľnosti či nelegálnosti (nemožnosti) pozície uvedenej na diagrame možno získať po jednom bode, ale aj naopak, za nekompletné riešenie možno stratiť body.

Súťaž bude pre jednotlivcov z okresu Považská Bystrica preborom okresu na rok 1987, pričom najlepší piati riešitelia sa súčasne kvalifikujú do súťaže v riešení "na čas", ktorá sa uskutoční v máji 1987 v rámci II. stupňa majstrovstiev Československa.

Riešitelia, ktorí správne vyriešia 10 problémov, získajú III. výkonnostnú triedu v riešení šachových problémov. Odmenení budú piati riešitelia s najvyšším počtom bodov a tiež budú vylosovaní piati riešitelia z tých, ktorí správne vyriešili aspoň štyri problémy. –MC–


Vzad <<  >> Vpred