Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(29. 1. 1987)


Problém č. 123

Samuel Loyd

Boston Gazette 1859

Mat 2. ťahom (6–10)Kontrolná notácia: b. Kd2, Dh5, Je3, Pb3, f4, g3 (6), č. Kd4, Vd8, Ve8, Sc8, Sf8, Pa6, b4, d3, e4, g4 (10).

Hra na organe – tak výstižne pomenoval svoju úlohu slávny americký skladateľ. Obranné ťahy čierneho pripomínajú prstoklad pri hre na organ. Riešenie pošlite do 12 dní na adresu Marian Cyprian, C II. 1419 B1/D-32, 018 41 Dubnica nad Váhom – do dlhodobej riešiteľskej súťaže môžete získať dva body.


Riešenie problému č. 120 (Schumer) z 8. 1. 1987: 1.Sc8! hrozí 2.Db7 mat, 1...K:c8 2.Da8 mat – 2 body. –MC–

Knižné odmeny za správne vyriešenie problému č. 119 z 18. 12. 1986 zasielame: Tomášovi Bánovčanovi z Púchova, Radovanovi Vančovi z Novej Dubnice a Augustínovi Dratnálovi zo Zem. Kvašova.


Vzad <<  >> Vpred