Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(5. 2. 1987)


Problém č. 124

Domenico Lorenzo Ponziani

Il Giuoco Incomparabile

degli Scacchi 1769

(Problem Ercole del Rio)

Mat 3. ťahom (4–6)Kontrolná notácia: b. Kh4, Df4, Se7, Jf8 (4), č. Kg7, Dd5, Va7, Pf7, g6, h7 (6).

V 18. storočí boli položené základy talianskej šachovej školy. Vyznačovala sa partiami, v ktorých prevládala hra s materiálnou nevýhodou – tzv. gambity. Jej hlavnými predstaviteľmi boli šachisti z Modeny D. Lolli, D. Ponziani a E. del Rio. Posledný z nich bol navyše i dobrý skladateľ šachových úloh a štúdií. Jeho tvorbu si pripomíname týmto problémom.

Riešenie piateho problému dlhodobej riešiteľskej súťaže pošlite do 12 dní na adresu: Marian Cyprian, C II. 1419/32, 018 41 Dubnica nad Váhom – môžete získať 4 body.


Riešenie problému č. 121 (Burda) z 15. 1. 1987: zdanlivá hra: 1...Jdf2 2.Dd5 mat, zvodnosti: 1.Jf7+? a 1.J:f3+? 1...K:e6!, 1.V:g4? Va8!, 1.V:d6? e:d6!, 1.D:d3? Jf6!, 1.h8J? f2! Preto 1.Jf2! hrozí 2.J:g4 mat, po 1...Kf6(Kd4), Jg ľub., Jf6, Jd:f2 2.h8D, J:d3, Df4 mat, voľná zámena 1 matu po zdanlivej hre, zvodnosti a riešení – 2 body. –MC–


Vzad <<  >> Vpred