Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(26. 2. 1987)


Problém č. 127

Matej Staňo, Horná Poruba

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom (7–8)Kontrolná notácia: b. Ka1, De1, Sb3, Sd8, Jc1, Jd6, Pf3 (7), č. Kd4, Sd3, Jf2, Pb5, c5, d5, e5, g4 (8).

Býva dosť častým pravidlom, že riešiteľ po získaní skúseností sa odváži i do skladieb. Nie je tomu inak ani v našej rubrike. Spoluvíťaz minuloročnej riešiteľskej súťaže nám zaslal svoj prvotný pokus. Hoci problém nie je riešiteľsky náročný, sú v ňom už zahrnuté niektoré skladateľské prvky, ktoré autor postrehol práve pri riešeniach. Skladba môže byť povzbudením pre ostatných riešiteľov. V okrese máme evidovaných zatiaľ 8 skladateľov šachových úloh.

Riešenie ôsmeho problému dlhodobej riešiteľskej súťaže pošlite do 12 dní na adresu Marian Cyprian, C II. 92/53-32, 018 41 Dubnica nad Váhom.


Riešenie problému č. 124 (Ponziani) z 5. 2. 1987: 1.Je6+! 1...D:e6 2.Dh6+! K:h6 3.Sf8 mat, 2...Kg8 (Kh8) 3.Df8 mat, po 1...Kh8 ide duál 2.Df6+ Kg8 3.Dg7 mat, ale tiež 2.Db8+ Dd8 3.D:d8 mat – celkove bolo možné získať 4 body (3+1). –MC–


Vzad <<  >> Vpred