Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(15. 1. 1987)


Problém č. 121

Ing. Josef Burda, Havířov-Bludovice

Originál pre Obzor

Mat 2. ťahom (10–11)Kontrolná notácia: b. Ka1, Dd2, Vd7, Vh4, Se6, Sg1, Je4, Jg5, Pg3, h7 (10), č. Ke5, Va5, Sd6, Jd3, Jg4, Pa3, b4, c5, e7, f3, g6 (11).

Druhý problém dlhodobej riešiteľskej súťaže skomponoval predseda riešiteľskej komisie pri sekcii kompozičného šachu VŠZ ÚV ČSZTV.

Do jeho obsahu sú zahrnuté i dve tzv. zvodnosti (ťahy, ktoré zdanlivo spĺňajú výzvu). Správne riešenie pošlite do 12 dní na adresu: Marian Cyprian, C II. 1419/32, 018 41 Dubnica nad Váhom – môžete získať 2 body.

Upozorňujeme riešiteľov, že III. výkonnostnú triedu v riešení máte možnosť získať za správne vyriešenie 10 šachových problémov v hociktorej dlhodobej súťaži v rámci šachových rubrík v našej tlači.

K 1. januáru t. r. získali títo riešitelia z nášho okresu III. VT:

M. Buček, Mikušovce, Š. Belák, Š. Bielik, Š. Capák, P. Moščovič, M. Černý, Ing. A. Martaus, F. Martaus, F. Vítek – všetci Považská Bystrica, M. Hajdúch, Červený Kameň, J. Malinovský, Beluša, Š. Meliš, A. a A. Gajdošovci, M. Antalová, Ing. A. Jankech, CSc., J. Hoštácky – všetci z Košece, L. Plšek, Pov. Podhradie, P. Lukáč, Ing. M. Žbánek – obaja Lazy pod Makytou, M. a E. Polákovci, Lysá pod Makytou, MUDr. J. Vrbacký, I. Urgošík, Lúky pod Makytou, D. a R. Hoštákovci, M. Hradňanský, Orlové, P. Boško, J. Cíbik, J. Staňo, Led. Rovne, J. Slemenský, Lednica, P. Podmanický, Púchov, J. Poljak, Streženice, Ing. J. Daňo, P. Bombek, E. Poruban, J. Tomanička, Ing. B. Samuhel, J. Drha – všetci Dubnica nad Váhom, T. a M. Porubanovci, T. Poruban st. – všetci z Prejty, M. Hanták, J. Ševčík, Ing. Š. Svetský – všetci z Novej Dubnice. Celkom je to 45 riešiteľov z nášho okresu, zo 693 klasifikovaných v ČSSR.

I., II. výkonnostnú triedu a titul KMŠ je možné získať v celoročnej súťaži časopisu Československý šach v jeho prílohe Šachové umění. –MC–


Vzad <<  >> Vpred