Vzad <<  >> Vpred

Šach - Mat

(29. 5. 1986)


Vyhodnotenie dlhodobej súťaže v riešení šachových problémov

Kotek a Staňo šachoví majstri

Počas štyroch mesiacov v našej šachovej rubrike prebiehala dlhodobá súťaž v riešení. Stretla sa s mimoriadnym záujmom, veď sa jej zúčastnilo 60 riešiteľov z rôznych kútov nášho okresu (medzi nimi i traja mimookresní). Pochvaľovali si obsažnosť a náročnosť problémov, po vyriešení ktorých pripísali i svoje názory: "Vyslovujem obdiv autorovi problému č. 107" – (F. Vítek), "Sedemťažka č. 115 L. I. Kubbeľ dala autorovi iste veľa práce" – (J. Kučmín) atď. Objavili sa i názory na zvýšenie náročnosti: "Chcelo by to ešte štúdiu navyše" (P. Kolek), resp. o zľahčení: "príliš málo dvojťahových úloh" (M. Černý). Všeobecne však úroveň zasielaných riešení stúpla.

Poradie riešiteľov sa oproti stavu po polovici (7. kolo) podstatne zmenilo: z vedúcej pätice zostali nakoniec dvaja – Pavol Kolek a Matej Staňo (v spoločnosti s Ondrejom Živčicom), ktorý ex aequo získali titul preborníkov okresu Považská Bystrica na rok 1986. Vďaka nečakaným bodovým stratám si svoje "polčasové" pozície neuhájili Polák, Belák a Malinovský, naopak "výborným finišom" si značne polepšili Vítek, Matoňák a Bandžuch.

Najväčšími kameňmi úrazu boli na prekvapenie jednoťažka č. 113 (V. Speckman) a trojťažka č. 109 (A. Nimcovič). V trojťažke č. 116 (S. Loyd) objavili niektorí riešitelia duály vo variantoch: 1...f1J 2.Vf2+ K:e4 3.Sd3 a d3 mat, 1...Jc1+ 2.Ke3 f1J 3.V:f1 a S:f1 mat, 1...Vf8 2.Vf7+ V:f8+ a K:e4 3.Sd3 a d3 mat a 1...J:b4 2.Sd3+ Jd5 3.V:f2, Vf3, Vf7, Vf8 mat – získali za ne po jednom bode navyše.

Riešenie problému č. 117 (Fritz) z 10. 4. 1986: 1.a3! (nie 1.a4? pre 1...V:f1+ 2.K ľub. Vf4! a čierny remizuje) 1...V:f1+ 2.Ke2 Vf4 (2...Vh1 3.Vd1+) 3.Vb3+ Kc2 4.Vb4! a biely vyhrá (5 bodov). {VR: 1.Vf3! K:a2 2.Kc2 s teoretickou výhrou, oprava: namiesto bSf1 je bJf1 (pozri Šachová skladba 14.1987)}

Za správne a úplné vyriešenie problémov č. 104 až 117 bolo možné získať 49 bodov.


Výsledky dlhodobej súťaže podľa získaných bodov:

45 bodov: P. Kolek, Pov. Bystrica a M. Staňo (+ O. Živčic) Horná Poruba,

41 b.: F. Vítek, Pov. Bystrica,

39 b.: L. Matoňák, Poprad, Š. Bielik, Pov. Bystrica – všetci získavajú knižné odmeny.

38 b.: I. Bandžuch, Sp. Nová Ves, J. Malinovský, Beluša,

35 b.: P. Podmanický, Púchov,

33 b.: Ing. A. Martaus, P. Moščovič, obaja Pov. Bystrica,

31 b.: M. Polák, Lysá pod Makytou,

29 b.: E. Poruban, Dubnica nad Váhom,

28 b.: Ing. M. Žbánek, Lazy pod Makytou – všetci patria medzi riešiteľov, ktorí úspešne vyriešili aspoň 10 problémov a získali tak, prípadne si obnovili, III. výkonnostnú triedu v kvalifikácii riešiteľov šachových problémov.

23 b.: Š. Belák, Pov. Bystrica, MUDr. J. Vrbacký, Lúky pod Makytou, J. Kameništiaková, Ilava, Š. Meliš, Košeca,

21 b.: J. Tomanička, Dubnica nad Váhom,

20 b.: M. Černý, Pov. Bystrica,

19 b.: J. Mikulčík, Ilava, P. Behanec, J. Koyš, V. Gašpárek, N. Bučok, všetci Mikušovce,

18 b.: A. Filo, Beluša,

16 b.: J. Kučmín, Pružina, J. Poljak, Streženice,

14 b.: P. Pavlacký, Trenč. Teplice, Ing. J. Daňo, M. Gajdoš, obaja Dubnica nad Váhom,

9 b.: R. Bartovič, Zem. Závada, Ing. J. Málek, Nová Dubnica, J. Drha, Dubnica nad Váhom,

8 b.: J. Štúrik, Dubnica nad Váhom,

6 b.: K. Klabník, M. Klabníková, obaja Zubák, J. Vačko, Beluša, Ing. J. Hošták a R. Hošták, obaja Orlové, R. Paholík, Pov. Bystrica, M. Mašan, Dubnica nad Váhom,

5 b.: T. Bánovčan, Púchov, P. Lukáč, Lazy pod Makytou, M. Šimo, Dolná Breznica,

4 b.: G. Hantáková, Nová Dubnica, A. Dratnal, Zem. Kvašov, Ľ. Strapko, Červený Kameň, Ing. Ľ. Černáček Púchov,

2 b.: P. Hamšík, M. Lengyel, obaja Pov. Bystrica, P. Kršák, Nová Dubnica, A. Minárik, J. Gombík, obaja Dubnica nad Váhom, P. Jakúbek, Červený Kameň, P. Marman, P. Drociak, obaja Púchov, J. Tanečka, Mestečko, I. Murín, Prejta, M. Majchrák, Lednické Rovne.

0 b.: I. Meňhart, Košeca.

Spomedzi tých, ktorí správne vyriešili aspoň 4 problémy, boli vylosovaní a knižné odmeny dostanú: Ing. J. Kameništiaková, P. Pavlacký, P. Behanec a R. Bartovič.

Riešitelia Kolek, Staňo, Vítek, Bielik a Malinovský sa súčasne už teraz kvalifikovali do súťaže v riešení na čas, ktorá sa uskutoční v máji 1987 v rámci II. stupňa majstrovstiev ČSSR. Do tejto súťaže sa môžu kvalifikovať i ďalší riešitelia – podmienkou však bude úspešná účasť v dlhodobej súťaži v termíne január až apríl 1987.


Riešenie problému č. 118 (Černý) zo 17. 4. 1986: 1.Ja1! hrozí 2.Jb3 mat, po 1...Jb5, Ve3, Jd4, Kd4 ide 2.c:b5, S:e3, Se7, c5 mat.

Knižné odmeny zasielame: Ing. Miroslavovi Žbánekovi z Lazov pod Makytou a MUDr. Jaroslavovi Vrbackému z Lúk pod Makytou.

M. Cyprian


Vzad <<  >> Vpred