Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(17. 4. 1986)


Problém č. 118

Milan Černý, Považská Bystrica

Originál pre OBZOR

Mat 2. ťahom (10–4)Kontrolná notácia: b. Kg1, Da4, Vc1, Vh5, Jc2, Jc8, Sf7, Sg5, Pc4, e2 (10), č. Kc5, Ve5, Jc7, Jf5 (4).

Problémom č. 118 sa predstavuje v poradí siedmy autor z okresu Považská Bystrica. Vplyv na jeho tvorbu malo dokonalé štúdium skladieb majstra športu A. Pituka – dôkaz možno vidieť i v uverejnenom origináli.

Riešenie pošlite do 12 dní na adresu Marian Cyprian, Centrum II. 1419 B1/D-32, 018 41 Dubnica nad Váhom. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knižnými cenami.


Riešenie problému č. 115 (Kubbeľ) z 27. 3. 1986: 1.Sb4! (hrozí 2.b5 mat) f:g3+ (po 1...f:e3+ 2.Kg1 Vd5 3.V:d5) 2.h:g3 Vf4+ 3.g:f4 D:e5 4.f:e5 Jd6 5.e:d6 V:c7 6.d:c7 Sf3 7.c:b8J mat!!! – obdoba "loydovského" excelsiora – pešiak zo základného postavenia sa dostane až na pole premeny (4 body).

Riešenie problému č. 116 (Loyd) zo 4. 4. 1986: 1.Ke2! 1...f1D+ 2.Ke3! 1...f1J+ 2.Vf2+ K:e4 3.d3 mat, 1...Jc1+ 2.Ke3! Sf4+ 3.V:f4 mat – napriek tomu, že kráľ svojím prvým ťahom vstupuje do množstva šachov, svojím druhým ťahom "zničí" obranu čierneho. Skladba pripomína tzv. Steinitzov gambit v praktickej hre: 1.e4 e5 2.Jc3 Jc6 3.f4 e:f4 4.d4 Dh4+ 5.Ke2!? – kráľ ide "do útoku" (3 body).

Riešenie problémov č. 117 a 118 uverejníme pri záverečnom vyhodnotení dlhodobej riešiteľskej súťaže. –MC–


Vzad <<  >> Vpred