Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(4. 4. 1986)


Problém č. 116

Samuel Loyd

I. cena

Checkmate 1903

Mat 3. ťahom (9–13)Kontrolná notácia: b. Kf1, Va5, Vf6, Jb6, Je4, Sb5, Sg7, Pb4, d2 (9), č. Ke5, Ve8, Vh2, Sg3, Sg8, Ja2, Jh1, Pa6, b7, c3, e6, f2, h4 (13).

Trojťažka č. 116 bola skomponovaná na počesť prvého majstra sveta v praktickom šachu W. Steinitza. Je súčasne pripomenutím k jeho prínosu do "ostrých gambitových hier". Riešenie pošlite do 12 dní na adresu Marián Cyprian, Centrum II. 1419 B1/D-32, 018 41 Dubnica nad Váhom. Za správne a úplné vyriešenie môžete získať 4 body do dlhodobej riešiteľskej súťaže.


Riešenie problému č. 113 (Speckmann) z 13. 3. 1986: 1.Db1 mat? po retroanalýze je zrejmé, že na ťahu musel byť čierny! Preto 0...K:a2 1.Da4 mat! (2 body).


Vzad <<  >> Vpred