Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(13. 3. 1986)


Problém č. 113

Dr. Werner Speckmann

Deutsche Schachzeitung 1967

Mat 1. ťahom (3–1)Kontrolná notácia: b. Kc1, De4, Pa2 (3), č. Ka1 (1), mat 1. ťahom.

Riešenie pošlite do 12 dní na adresu: Marian Cyprian, C II 1419 B1/D32, 018 41 Dubnica nad Váhom. Môžete získať 2 body.


Riešenie problému č. 110 (Hlinka) z 20. 2. 1986: 1.b7! Kb6 (1...Kc6? 2.S:f3!) 2.Va7 (2.Sh2? K:b7 3.Vg4 Vf1 4.V:g2 V:f3+ remíza), 2...S:f3 3.Sg3! (3.Se5? Sd5+ 4.K:e7 Vg7+ 5.S:g7 K:a7! remíza), 3...S:b7 4.Sf2+ Kc6 5.S:g1 a biely vyhrá, po 3...Sd5+ 4.K:e7! (nie 4.Ke8? pre 4...Sc6+! 5.K:e7 Ve1+! 6.S:e1 K:a7 remíza) 4.Ve1+! 5.Kd8! S:b7 6.Sf2+! Kc6 7.S:e1 a biely vyhrá.


Stav dlhodobej riešiteľskej súťaže po 7. kole (21 bodov = 100 % za problémy č. 104 až 110):

21 bodov: M. Polák (Lysá pod Makytou), P. Kolek, Š. Belák (obaja Pov. Bystrica), J. Malinovský (Beluša), O. Živčic (Horná Poruba),

19 b.: Š. Bielik (Pov. Bystrica),

17 b.: F. Vítek (Pov. Bystrica),

16 b.: I. Bandžuch (Sp. Nová Ves), J. Kameništiaková (Ilava), Š. Meliš (Košeca), E. Poruban (Dubnica nad Váhom), P. Podmanický (Púchov),

14 b.: L. Matoňák (Poprad), J. Koyš, V. Gašpárek (obaja Mikušovce),

13 b.: M. Buček, P. Behanec (obaja Mikušovce),

12 b.: P. Moščovič, Ing. A. Martaus, M. Černý (všetci Pov. Bystrica), J. Poljak (Streženice), M. Gajdoš (Dubnica nad Váhom), J. Mikulčík (Ilava), P. Pavlacký (Trenč. Teplice),

11 b.: J. Tomanička (Dubnica nad Váhom),

9 b.: J. Kučmín (Pružina), J. Drha (Dubnica nad Váhom), A. Filo (Beluša), R. Bartovič (Zem. Závada), Ing. M. Žbánek (Lazy pod Makytou),

8 b.: Ing. Vrbacký (Lúky pod Makytou),

6 b.: J. Vačko (Beluša), M. Mašan, Ing. J. Daňo (obaja Dubnica nad Váhom),

5 b.: T. Bánovčan (Púchov), M. Šimo (Dolná Breznica), P. Lukáč (Lazy pod Makytou).

Zatiaľ sa do súťaže zapojilo 60 riešiteľov. Vedúca päťka získala náskok za najkompletnejšie riešenia. Výborne sa drží i zrakovo postihnutý riešiteľ Š. Bielik (strata za problém č. 106). Najväčšie bodové straty spôsobila riešiteľom dvojťažka č. 108. V štúdii č. 110 po jednom bode stratili tí, ktorí nesprávne uviedli pokračovanie 1...Kc6 2.Va7? (namiesto 2.S:f3) a päť bodov stratili riešitelia uvádzajúci v hlavnom variante 1...Kb6 2.Va7 S:f3 3.Se5? (namiesto 3.Sg3!). Druhá polovica súťaže sľubuje tuhý boj o titul preborníka okresu. Dôraz bude kladený na správny a kompletný zápis riešení! –MC–


Vzad <<  >> Vpred