Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(20. 3. 1986)


Problém č. 114

Nils G.G. van Dijk a Ivar Godal

8. pochvalná zmienka

Schach-Echo 11/1972

Mat 3. ťahom (12–11)Kontrolná notácia: b. Ke1, Db5, Va1, Vh1, Sa3, Sg6, Jc8, Jh5, Pc3, e2, e7, g3 (12), č. Ke6, Va6, Vg8, Sa2, Se5, Pb6, b7, d4, f4, g5, g7 (11).

Trojťažka číslo 114 môže slúžiť ako názorný príklad k vysvetleniu pravidiel o chode niektorých šachových kameňov. Riešenie pošlite do 12 dní na adresu Marian Cyprian, Centrum II, 1419 B1/32, 018 41 Dubnica nad Váhom. Do dlhodobej riešiteľskej súťaže môžete získať tri body.


Riešenie problému č. 111 (Euwe) z 27. 2. 1986: 1.Dd6! tempo, 1...c:d6, c6, b5, V ľub. 2.Vc1, Db8, Da6, D:d7 mat – dokonalé využitie všetkých figúr (2 body). –MC–


Vzad <<  >> Vpred