Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(27. 2. 1986)


Problém č. 111

Max Euwe

Kikeriki 1936

Mat 2. ťahom (3–5)Kontrolná notácia: b. Ka7, Dh2, Vd1 (3), č. Kc8, Vd8, Pb6, c7, d7 (5), mat 2. ťahom.

Druhú časť dlhodobej riešiteľskej súťaže otvára zdanlivo jednoduchá a ekonomická dvojťažka. Holandský exmajster sveta pomerne často dokazoval svoje majstrovstvo i v umeleckej tvorbe šachu – v skladbách. Jeho štúdie a úlohy boli vždy zaujímavé a poučné. Dvojťažka č. 111 sa vám bude iste páčiť, jej riešenie pošlite do 12 dní na adresu: Marian Cyprian, C II 1419 B1/D32, 018 41 Dubnica nad Váhom.


Riešenie problému č. 108 (Grasemann) zo 6. 2. 1986: 1.Sc4! hrozí 2.S:d3 mat, 1...Vd1 2.Se6+ Ke5 3.S:b3+ Kf5 4.Se6+ Ke5 5.S:a2+ Kf5 6.Se6+ Ke5 7.Sf7+ Kf5 8.Vbe4 J:e4 9.Se6 mat.


Vzad <<  >> Vpred