Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(6. 3. 1986)


Problém č. 112

Jan Hartong

I. cena

Problem 1951

Mat 2. ťahom (10–11)Kontrolná notácia: b. Ka7, Dg8, Vg3, Vh5, Sb8, Sg4, Jb7, Jd3, Pb3, e5 (10), č. Ke4, Vd8, Ve8, Sc8, Sf8, Jd1, Pb4, d4, f6, h6, h7 (11).

Do obsahu dvojťažky č. 112 je zahrnutý častý taktický motív z praktickej hry – prerušovanie pôsobnosti.

Riešenie deviateho problému dlhodobej riešiteľskej súťaže pošlite do 12 dní na adresu: Marian Cyprian, Centrum II. 1419 B1/32, 018 41 Dubnica nad Váhom – môžete získať 2 body.


Riešenie problému č. 109 (Nimcovič) z 13. 2. 1986: 1.Vg6+! 1...K:g6 2.Dg2+ Kf5 3.Vh5 mat, 1...J:g6 2.D:f7+ K:f7 3.Vh7 mat – prekvapujúci úvodník a 2 výborné varianty (3 body). –MC–


Vzad <<  >> Vpred