Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(13. 2. 1986)


Problém č. 109

Aaron Nimcovič

Baltische Zeitung 1919

Mat 3. ťahom (7–5)Kontrolná notácia: b. Kc1, Da2, Va6, Vh1, Jc7, Pe3, e5 (7), č. Kg7, Vf8, Je7, Jg8, Pf7 (5), mat 3. ťahom.

V tomto roku si pripomenieme 100 rokov od narodenia nekorunovaného veľmajstra v praktickom šachu. Obohatil najmä teóriu otvorenia šachovej hry o originálne myšlienky. Systém, ktorý "vynašiel" v indickej obrane je aktuálny i v dnešnej dobe. Časť šachovej činnosti zameral i na kompozičný šach – pekným príkladom je trojťažka na diagrame č. 109.

Jej správne riešenie pošlite do 12 dní na adresu: Marian Cyprian, C II 1419 B1/D32, 018 41 Dubnica nad Váhom.


Riešenie problému č. 106 (Pituk) zo 16. 1. 1986: 1.Vf4! hrozí 2.Df3 mat, 1...Jc5 2.Sc6 mat, 1...Jd4 2.e4 mat, 1...Jd6 2.Jce7 mat, 1...Je5 (e5) 2.Jge7 mat, 1...h1D+(S) 2.D:h1 mat. Pokusy: 1.Va4?, Vgc4? – Jd4!, 1.Vcc4? Jd8!, 1.Vh4? h+D, v+!, 1.D:h2? Sf4!, 1.Jce7+? Kd6! (2 body). Vynikajúci výkon 82-ročného majstra športu! –MC–


Vzad <<  >> Vpred