Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(16. 1. 1986)


Problém č. 106

Alexander Pituk, Banská Štiavnica

Originál pre OBZOR

Mat 2. ťahom (8–9)Kontrolná notácia: b. Kd1, Dh5, Vc7, Vg4, Sd7, Jc8, Jg6, Pe2 (8), č. Kd5, Jb3, Jf7, Sg5, Pa7, d2, e6, f6, h2 (9), mat 2. ťahom.

Originálom pre našu rubriku nás príjemne prekvapil nestor slovenského kompozičného šachu (nar. 1904).

V jeho skladbách možno objaviť vždy zaujímavé myšlienky – v probléme č. 106 je to téma blokovania. Pri riešení tretieho problému dlhodobej riešiteľskej súťaže si musíte dať pozor pri výbere správneho úvodníka z množstva pokusov. Riešenie posielajte do 12 dní na adresu: Marian Cyprian, C II 1419 B1/D32, 018 41 Dubnica nad Váhom. Môžete získať 2 body.


Riešenie problému č. 100 (Jurčo) zo 4.4.1985: ťahy 1.Dc6?, 1.Dd5+? a podobné sú iba zvodnosti – po retroanalýze zistíme, že na ťahu je čierny. Preto: 0...a:b6 1.Dc6 K:a6 2.Da8 mat, 0...K:a4 1.Df8 a:b6 2.Db4 mat, 0...K:b6 1.Dd5 K:a6 2.Db5 mat.

Riešenie problému č. 101 (Idunk) z 12.4.1985: 1.Ja5! tempo, 1...b:a5, b:c5, b5, K:a5, K:c5 2.Ja6, Jc6, Dc3, Sc3, Sf8 mat.

Riešenie problému č. 102 (Havel) z 12.4.1985: 1.Sa1! hrozí 2.Dc3 mat, 1...Sc2 2.Db2!, 1...Ke3 2.De5!, 1...Sd3 2.Dd4! vždy tempo a mat v treťom ťahu.

Riešenie problému č. 103 (Prokop) z 19.4.1985: 1.Va1! D:a1 2.De4+! De4 pat, 1...Dd8+ 2.Kc2! D:a1 3.Dd5+ D:d5 pat, 1...De3+ 2.Kc2 D:a1 3.Dc8+ Ka7 4.Db7+ K:b7 pat, 1...De3+ 2.Kc2 De2+ 3.Kb3! D:a1 4.De4+ D:e4 pat (ale nie 4.Da5? pre 4...Da6! a čierny vyhrá) – táto štúdia bola najtvrdším orieškom pre riešiteľov minuloročnej dlhodobej súťaže. –MC–


Vzad <<  >> Vpred