Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(9. 1. 1986)


Problém č. 105

Ing. Josef Burda, Havířov-Bludovice a

Rudolf Solarczyk, Ostrava

Originál pre OBZOR

Mat 2. ťahom (8–10)Kontrolná notácia: b. Kb1, Vb2, Vc2, Sb3, Sc1, Jc3, Jc6, Pf3 (8), č. Kd3, Df8, Vh4, Sf6, Sf7, Jg4, Pe7, f2, h2, h6 (10), mat 2.ťahom.

V poslednom období úspešne spolupracuje dvojica severomoravských autorov. Dôkazom je i dvojťažka č. 105 – ide o druhý problém dlhodobej riešiteľskej súťaže. Riešenie pošlite do 12 dní na adresu: Marian Cyprian, C II 1419 B1/D32, 018 41 Dubnica nad Váhom. Môžete získať 2 body.

Upozorňujeme riešiteľov, že III. výkonnostnú triedu v riešení máte možnosť získať za správne vyriešenie desať šachových problémov v hociktorej dlhodobej súťaži v rámci šachových rubrík v našej tlači.


Pre informáciu uvádzame riešiteľov z nášho okresu, ktorí k 1. januáru 1986 získali III. VT:

M. Buček, Mikušovce, Š. Belák, Š. Bielik, Š. Capák, P. Kolek, Ing. A. Martaus, F. Martaus, M. Černý, P. Moščovič, všetci z Pov. Bystrice, M. Hajdúch, Červený Kameň, J. Malinovský, Beluša, Š. Meliš, A. a A. Gajdošovci, M. Antolová, Ing. A. Jankech, CSc., J. Hoštácky, všetci z Košece, L. Plšek, Pov. Podhradie, P. Lukáč, Lazy pod Makytou, M. Polák, E. Polák, Lysá pod Makytou, MUDr. Vrbacký, I. Urgošík, Lúky pod Makytou, D. a R. Hoštákovci, M. Hradňanský, Orlové, P. Boško, J. Cibik, J. Staňo, všetci z Led. Rovní, J. Slemenský, Lednica, M. Staňo, Horná Poruba, P. Podmanický, Púchov, J. Poljak, Streženice, P. Bombek, E. Poruban, J. Tomanička, Ing. B. Samuhel, J. Drha, všetci z Dubnice nad Váhom, T. a M. Poruban, T. Poruban st., všetci z Prejty, M. Hanták, J. Ševčík, Ing. Š. Svetský, všetci z Novej Dubnice. Celkom je to 44 riešiteľov z nášho okresu, kým v ČSSR je klasifikovaných 688 riešiteľov.

Riešiteľ Ing. M. Podoba z Dubnice nad Váhom získal II. VT (v ČSSR je ich 67), riešitelia M. Cerulík z Novej Dubnice a M. Cyprian z Dubnice nad Váhom získali titul kandidáta majstra športu (v ČSSR je klasifikovaných s týmto titulom 16 riešiteľov).

I. a II. výkonnostnú triedu a titul KMŠ je možné získať v celoročnej súťaži Československý šach, v jeho prílohe Šachové umění. –MC–


Vzad <<  >> Vpred