Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(6. 2. 1986)


Problém č. 108

Herbert Grasemann

I. cena

Schach 1956

Mat 9. ťahom (7–14)Kontrolná notácia: b. Kg8, Vb4, Ve8, Sf7, Sh2, Jh7, Pc5 (7), č. Kf5, Va3, Vb1, Sf2, Sh5, Ja8, Jg3, Pa2, b3, c6, d3, e3, f3, g6 (14), mat 9. ťahom.

Najdôležitejším predpokladom pre úspešný boj v šachovej partii je zásada plánovitého boja. V každej pozícii musíme mať určitý zámer – k jeho uskutočneniu potrebujeme dva alebo viac ťahov. Akonáhle nám súper náš pôvodný zámer zmaril, hľadáme iný plán. Rovnaká zásada platí i pre kompozičné skladby tzv. "nemeckej školy": Na docielenie hlavného plánu – výzvy v probléme č. 108, musí biely urobiť najskôr tzv. prípravný plán, po ktorom čierny stratí možnosť účinnej obrany.

Svoje riešenie pošlite do 12 dní na adresu: Marian Cyprian, C II 1419 B1/D32, 01841 Dubnica nad Váhom. Môžete získať štyri body do dlhodobej riešiteľskej súťaže.


Riešenie problému č. 105 (Burda a Solarczyk) z 9. 1. 1986: 1.Jb5! hrozí 2.Jb4 mat, 1...e6, e5, Sc3, Je5, Je3 2.Sc4, Vc3, V:c3, Vc3, Vd2 mat. Pokusy pre jazdca 1.Ja4?, 1.Ja2?, 1.Je2?, 1.Je4?, 1.Jd5? sú neúčinné po obranách 1...Vh5!, 1...Db8!, 1...Db8!, 1...Vh5!, 1...S:d5! (2 body). –MC–


Vzad <<  >> Vpred