Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(23. 1. 1986)


Problém č. 107

Ing. Josef Burda, Havířov-Bludovice

Originál pre OBZOR

Mat 3. ťahom (11–11)Kontrolná notácia: b. Ka6, Dd2, Vg6, Sb5, Sb6, Ja8, Jh8, Pd3, e6, e7, f6 (11), č. Ke8, Vf1, Vg1, Sh1, Sh2, Jc6, Je3, Pa4, a5, c2, e2 (11), mat 3. ťahom.

V trojťažke od predsedu riešiteľskej komisie pri sekcii kompozičného šachu VŠZ ÚV ČSZTV je spracovaná tzv. "téma Nowotného" – prerušenie pohyblivosti čiernych figúr. Riešenia posielajte do 12 dní na adresu: Marian Cyprian, C II 1479 B1/D32, 018 41 Dubnica nad Váhom. Do riešiteľskej súťaže môžete získať 3 body.


Riešenie problému č. 104 (Morphy) z 3. 1. 1986: 1.Vh6! tempo, 1...g:h6 2.g7 mat, 1...S ľub. 2.V:h7 mat (2 body). –MC–


Vzad <<  >> Vpred