Vzad <<  >> Vpred

Šach - Mat

(3. 1. 1986)


Problém č. 104

Paul Charles Morphy

New York Clipper 28.6.1856

Mat 2. ťahom (3–4)Kontrolná notácia: b. Kf8, Vh1, Pg6 (3), č. Kh8, Sg8, Pg7, h7 (4), mat 2. ťahom.

Problém č. 104 skomponoval najlepší americký šachista z polovice XIX. storočia. Otvárame ním dlhodobú riešiteľskú súťaž, počas ktorej bude uverejnených 14 problémov. Zúčastniť sa jej môžu jednotlivci i kolektívy. Riešenie je však treba poslať vždy do 12 dní od vydania čísla novín, v ktorých je problém uverejnený, a to na adresu: Marian Cyprian, C II 1419 B1/D32, 018 41 Dubnica nad Váhom.

V riešení úloh je treba uviesť úvodník (prvý ťah bieleho), hrozbu alebo tempo, obrany čierneho, ako i maty po obranách. V riešení štúdií treba uviesť všetky ťahy až do vyjasnenia pozície spĺňajúcej výzvu.

Za úplné a správne vyriešenie dvojťahovej úlohy možno získať 2 body, trojťahovej 3 body, štvor- a viacťahovej úlohy 4 body, štúdie 5 bodov. Za objavenie vedľajšieho riešenia (iného, ako uvádza autor problému) možno získať počet bodov ako za intenciu (hlavné riešenie). Za objavenie každého duálu (dvoch či viac matov po obrane čierneho v ľubovoľnom ťahu) a za dôkaz neriešiteľnosti či nemožnosti uvedenej pozície na diagrame možno získať po jednom bode, ale aj naopak: za nekompletné riešenie možno stratiť body.

Súťaž bude pre jednotlivcov z okresu Považská Bystrica preborom okresu na rok 1986, pričom najlepší piati riešitelia sa súčasne kvalifikujú do súťaže v riešení na čas, ktoré sa uskutoční v máji 1987 v rámci II. stupňa majstrovstiev Československa. Riešitelia, ktorí správne vyriešia 10 problémov, získajú III. výkonnostnú triedu v riešení šachových problémov. Odmenení budú piati riešitelia s najvyšším počtom bodov a tiež budú vylosovaní 5 riešitelia z tých, ktorí správne vyriešili aspoň 4 problémy. –MC–


Vzad <<  >> Vpred