Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(20. 2. 1986)


Problém č. 110

Michal Hlinka, Košice

Originál pre OBZOR

Biely vyhrá (5–5)Kontrolná notácia: b. Kf7, Va4, Sb8, Pb6, f3 (5), č. Kc5, Vg1, Sg2, Pb5, e7 (5), biely vyhrá.

Kandidát majstra športu v praktickom šachu prenáša svoje skúsenosti z praxe i do kompozičného šachu – štúdia, originál na diagrame je akoby vybraná z praktickej hranej partie. Z pozície materiálne vyrovnanej využije biely každý najlepší ťah čierneho na vylepšenie pozície až na dosiahnutie výhry – v hlavnom variante už v 7. ťahu. Za správne vyriešenie môžete získať až 5 bodov do dlhodobej riešiteľskej súťaže. Problém č. 110 uzatvára jej "prvý polčas".

Riešenie pošlite do 12 dní na adresu: Marian Cyprian, C II 1419 B1/D32, 018 41 Dubnica nad Váhom.


Riešenie problému č. 107 (Burda) z 23. 1. 1986: 1.Sc5! hrozí 2.D:a5 a 3.Dd8 mat, 1...Jc4 2.Df4 (hrozí 3.f7 a 3.Jc7 mat), 2...S:f4 3.f7 mat, 2...V:f4 3.Jc7 mat, 2...Jd6, Je5 3.Jc7 mat, 2.Dh6? V:f6!, 1...e1D 2.Dg2 (hrozí 3.Vg8 a 3.S:c6 mat), 2...S:g2 3.Vg8 mat, 2...V:g2, Dg3, V:f6 3.S:c6 mat, 2.D:h2? Dg3!, 1...Sd6 2.S:d6 (hrozí 3.Jc7 mat), 2...Jd5 3.S:c6 mat, 1...Vf5 2.D:a5 Vd5 3.f7 mat, 1...Vg5 2.D:a5 Vd5 3.Vg8 mat. Prerušenie pohyblivosti 2 čiernych kameňov vo variantoch 1...Jc4 a 1...e1D – 3 body. –MC–


Vzad <<  >> Vpred