Vzad <<  >> Vpred

Šach - Mat

(4. 4. 1985)


Problém č. 100

Ján Jurčo

Pochvalná zmienka

Die Schwalbe 1975

Mat 2. ťahom (5–2)Kontrolná notácia: b. Ke3, Df3, Vb6, Ja6, Pa4 (5), č. Ka5, Pa7 (2), mat 2. ťahom.

Pri riešení predposledného problému našej dlhodobej riešiteľskej súťaže si musíte pripomenúť článok 47 Pravidiel pre kompozičný šach – problém patrí do osobitnej skupiny šachových skladieb.

Riešenie pošlite na adresu: Marian Cyprian, C II 1419 B1/D32, 018 41 Dubnica n. V. – môžete získať 3 body.


Na margo jubilea

Šachové okienko a ŠACH-MAT – pod takýmito titulkami bolo od 24. novembra 1977 v 98 rubrikách uverejnených 100 problémov. Pri tomto jubileu sa trochu pozastavme a urobme si štatistiku: Doteraz bolo uverejnených 66 dvojťahových problémov, 11 trojťažiek, 7 mnohoťažiek, 5 pomocných matov, 1 šachovo-matematický problém a 10 štúdií. Z toho 52 problémov bolo od zahraničných autorov (16 od sovietskych) a 48 od našich skladateľov, pričom 25 problémov bolo skomponovaných ako originál, určený iba pre okresné noviny OBZOR.


Upozornenie

V budúcom čísle našich novín uverejníme 2 problémy z celoštátnej šachovej súťaže pri príležitosti Československej spartakiády 1985. Súťaž je o hodnotné ceny. Odporúčame ju všetkým záujemcom šachu.


Vzad <<  >> Vpred