Vzad <<  >> Vpred

Šach - Mat

(28. 3. 1985)


Problém č. 99

Oliver Ralík

Pochvalná zmienka

Pravda 1976

Mat 4. ťahom (3–3)Kontrolná notácia: b. Ke6, Vb7, Vb8 (3), č. Kc6, Pc4, g5 (3), mat 4. ťahom.

I pri minimálnom počte šachových kameňov sa podarilo autorovi spracovať obsažnú štvorťažku. Jej riešenie pošlite najneskoršie do 12 dní na adresu: Marian Cyprian, C II 1419 B1/D32, 018 41 Dubnica n. V. Za správne riešenie môžete získať 4 body.


Riešenie problému č. 96 (Brabec) zo 7. 3. 1985: Zvodnosť 1.Db7+?, 1...Vc6, Vd5 2.Jf6, Jg5 mat, ale po 1...Dd5! mat nejde. 1.Dh7+!, 1...Vg6, Vf5 2.Jf6, Jg5 mat. Prekvapujúci úvodník – šach bol vyvážený plnohodnotným obsahom dvojťažky – trojfázovou zámenou obrán (2 body).


Stav dlhodobej riešiteľskej súťaže po 7. kole (29 bodov – 3, 2, 4, 3, 10, 2, 5 – za problémy č. 88 až 94):

28 bodov: Anton Gajdoš, Augustín Gajdoš, J. Hoštacký (všetci Košeca), M. Cerulík (Nová Dubnica),

27 b.: J. Staňo (Lednické Rovne),

20 b.: L. Wittner (Košice), J. Malinovský (Beluša),

19 b.: Ing. A. Martaus, M. Černý (obaja Pov. Bystrica), I. Urgošík (Lúky pod Makytou), P. Lukáč (Lazy pod Makytou),

18 b.: vojak M. Buček (Vimperk), Ing. J. Burda (Havířov), S. Kuchyňa (Horná Trnávka), I. Bandžuch (Sp. Nová Ves), P. Moščovič, Š. Bielik (obaja Pov. Bystrica),

16 b.: J. Poljak (Streženice),

15 b.: Ing. A. Jankech, CSc. (Košeca),

12 b.: E. Poruban (Dubnica nad Váhom),

11 b.: A. Filo (Beluša),

10 b.: vojak J. Mikulčík (Moravské Budějovice),

9 b.: P. Dorociak, T. Banovčan (obaja Púchov), Ing. Ivan Rapant (Košeca),

8 b.: Š. Meliš (Košeca),

7 b.: J. Kantorík (Košeca), J. Kučmín (Pružina).

Zatiaľ sa do našej okresnej dlhodobej riešiteľskej súťaže zapojilo 45 riešiteľov.

Vedúca päťka získala bodový náskok za najkompletnejšie vyriešenie sedemťažky – problém č. 92. Mnoho riešiteľov stratilo zase body za nevyriešenie štúdie č. 94. Pri riešení ostatných problémov časť riešiteľov zaslala súčasne viacero úvodníkov – takéto riešenia boli ohodnotené strhnutím bodov. Najviac rozdielnosti bolo pri posudzovaní pojmov obrana a duál.

Druhá polovica súťaže sľubuje tuhý boj o titul preborníka okresu. Súčasne 5 najlepších postúpi na súťaž v riešení problémov na čas (2. etapa majstrovstiev ČSSR), ktorá sa uskutoční koncom mája 1985. –MC–


Vzad <<  >> Vpred