Vzad <<  >> Vpred

Šach - Mat

(19. 4. 1985)


Problém č. 103

František Josef Prokop

L'Echiquier 1925

Biely remizuje (3–4)Kontrolná notácia: b. Kd2, Df5, Vf1 (3), č. Ka8, Da7, De8, Pc7 (4), biely remizuje.

Napriek materiálnej prevahe nedokáže čierny zvíťaziť – zabráni mu v tom biely prekvapujúcimi obrannými ťahmi až v štyroch variantoch.

Svoje riešenie pošlite do 12 dní na adresu: Marian Cyprian, C II 1419 B1/D32, 018 41 Dubnica n. V.

Je to posledný problém našej tohtoročnej dlhodobej riešiteľskej súťaže – za jeho správne a úplné vyriešenie môžete získať až 8 bodov.

Predpokladáme, že ste si nenechali ujsť príležitosť zapojenia do celoštátnej spartakiádnej šachovej súťaže (súťažné problémy sme uverejnili v min. čísle). Získajte aj ďalších riešiteľov, aby náš okres mal dobré zastúpenie!


Riešenie problému č. 98 (Guttman) z 21. 3. 1985: 1.Kg8 Kg6 2.Da1! Db8 mat – 2 body. Množstvo správnych riešení svedčí o skutočnosti, že i pomocný mat sa "vžil" do povedomia riešiteľov.

Riešenie problému č. 99 (Ralík) z 28. 3. 1985: Autorova intencia 1.Vd7 hrozí 2.Vbb7 Kc5 3.Ke5 a 4.Vdc7 mat, 1...Kc5 2.Ke5 Kc6 3.Vbb7 a 4.Vdc7 mat, 1...c3 2.Vd4 Kc5 3.Vbb4 a 4.Vdc4 mat, 2...Kc7 3.Vdd8 a 4.Vdc8 mat. Oku lahodiaca štvorťažka má však i 5 vedľajších riešení: 1.Ve7!, 1.Vf7!, 1.Vg7!, 1.Vh7!, 1.Ke5!. Celkove bolo možné získať za riešenie tohto problému až 24 bodov (4+20). –MC–


Vzad <<  >> Vpred