Vzad <<  >> Vpred

Šach - Mat

(21. 3. 1985)


Problém č. 98

Newman Guttman

6. pochvalná zmienka

3181 Magyar Sakkélet 09/1964

Pomocný mat 2. ťahom (2–2)Kontrolná notácia: b. Kh5, Db4 (2), č. Kf7, Da2 (2), pomocný ťah 2. ťahom.

Pri koncovke kráľ + dáma proti kráľovi je možný mat iba na okraji šachovnice. V probléme č. 98 má čierny taktiež dámu a práve jej pomocou sa bielemu podarí dať mat 2. ťahom. Pripomíname, že začína čierny.

Riešenie pošlite do 12 dní na adresu: Marian Cyprian, C II 1419 B1/D32, 018 41 Dubnica n. V. Za správne vyriešenie tohto problému (v tohtoročnej súťaži už 11. problém) môžete získať do našej dlhodobej súťaže 2 body.


Riešenie problému č. 95 (Heathcote) z 28. 2. 1985: 1.Sd2! tempo, 1...V:f6, Vd6, Sd3 ľub., S8 ľub., Ja ľub., Jh ľub. 2.De1, Ve3, Dd4, Jd7, S:c3, Sf4 mat, 1...c5, f4 2.Vd5, Dg5 mat – 2 body. –MC–


Vzad <<  >> Vpred