Vzad <<  >> Vpred

Šach - Mat

(14. 3. 1985)


Problém č. 97

Ing. Josef Burda, Havířov-Bludovice

Originál pre OBZOR

Mat 3. ťahom (11–13)Kontrolná notácia: b. Kc8, Dh2, Ve8, Sa7, Sa8, Ja3, Jh5, Pb4, g3, g4, g5 (11), č. Kd6, Vc1, Ve1, Sd2, Sf1, Jf2, Pb5, c7, d4, d7, e4, f4, h6 (13), mat 3. ťahom.

V ďalšom origináli pre naše noviny – v trojťažke strategickej školy sú spracované 2 témy: "Nowotný" – súčasné prerušenie pohyblivosti 2 čiernych kameňov a "Grimshaw" – vzájomné prerušenie dvoch čiernych kameňov.

Riešenie pošlite do 12 dní na adresu: Marian Cyprian, C II 1419 B1/D32, 018 41 Dubnica n. V. Za správne riešenie môžete získať 3 body do našej dlhodobej riešiteľskej súťaže.


Riešenie problému č. 94 (Hlinka) z 21. 2. 1985: Pokus 1.Jg2? nevychádza pre 1...Vg1 2.Vd2 V:g2 3.V:e2 Sd4+ 4.K ľub. V:e2 a čierny vyhrá. Preto 1.Va3+ Kb7 2.Vb3+ Kc6 3.Vc3+ Kd5 4.Vd3+ Ke6 5.Jg2 Vg1 6.Vd2 V:g2 7.V:e2+ – remíza, 1...Sa7 2.Kc3! Kb7 3.Jg2 Sd4+ 4.Kc4 Vg1 5.Je1! V:e1 6.Kd3 – remíza (5 bodov). –MC–


Vzad <<  >> Vpred