Vzad <<  >> Vpred

Šach - Mat

(21. 2. 1985)


Problém č. 94

Michal Hlinka, Košice

Originál pre OBZOR

Biely remizuje (6–4)Kontrolná notácia: b. Kb2, Vd3, Je1, Pc2, f3, f4 (6), č. Ka8, Vd1, Sf2, Pe2 (4), biely remizuje.

V originálnej štúdii talentovaného košického skladateľa dokáže biely zdanlivo prehranú pozíciu zachrániť v hlavnom variante už po 7 ťahoch. Nájdete ich? Za vyriešenie môžete získať až 5 bodov do dlhodobej riešiteľskej súťaže. Riešenie pošlite do 12 dní na adresu: Marian Cyprian, C II 1419 B1/D32, 018 41 Dubnica n. V.


Riešenie problému č. 91 (Alechin) zo 31. 1. 1985: 1.Df5!, 1...S:f5 2.Va7+ K:g6 3.Vg7 mat, 2...K:e6 3.Jf4 mat, 1...S:d4 2.Kd7 S:f5 3.Jh8 mat (3 body). –MC–


Vzad <<  >> Vpred