Vzad <<  >> Vpred

Šach - Mat

(31. 1. 1985)


Problém č. 91

Alexander A. Alechin

1914

Mat 3. ťahom (6–8)Kontrolná notácia: b. Kc8, Df4, Va8, Je6, Jg6, Pd4 (6), č. Kf7, Sa1, Sc2, Pc6, d6, f6, h5, h6 (8), mat 3. ťahom.

Takmer každý šachista pozná krásne kombinácie, vytvorené počas partií praktického šachu veľmajstrom Alexandrom A. Alechinom, majstrom sveta v rokoch 1927 až 1935 a 1937 až 1946. Hoci sám obľuboval kompozičný šach, počas svojej šachovej kariéry skomponoval iba jedinú úlohu – trojťažku.

Zaujímavosťou však je, že ju vytvoril "naslepo" – bez pohľadu na šachovnicu a šachové kamene.

Svoje riešenie pošlite do 12 dní na adresu: Marian Cyprian, C II 1419 B1/D32, 018 41 Dubnica n. V. Za správne riešenie získate 3 body do našej dlhodobej riešiteľskej súťaže.


Riešenie problému č. 87/D (Bandžuch) z 20. 12. 1984: 1.Ja3 Jd6 2.Jb5 Jc4 mat. V jednotlivých pozíciách A až D si biely jazdec b5 postupne vymení miesto s čiernymi figúrami – vežou, strelcom, dámou a jazdcom.

Riešenie problému č. 88 (Mach) z 4. 1. 1985: 1.Kh8! tempo, 1...Jg:f5, Je ľub., Sg5, Se7 2.g7, Jg3, Dg3, J:g7 mat. Riešitelia však objavili aj duál. Po 1...Sh4 ide duál 2.D:h4 a J:g7 mat. Takto riešitelia mohli získať až 3 body (2+1). –MC–


Vzad <<  >> Vpred