Vzad <<  >> Vpred

Šach - Mat

(4. 1. 1985)


Problém č. 88

Zdeněk Mach

3. čestné uznanie

Ruch 1947

Mat 2. ťahom (5–4)Kontrolná notácia: b. Kg8, Df4, Sf7, Jf5, Pg6 (5), č. Kh5, Sf6, Je4, Jg7 (4), mat 2. ťahom.

Problémom č. 88 otvárame dlhodobú riešiteľskú súťaž, počas ktorej bude uverejnených 14 problémov. Zúčastniť sa jej môžu jednotlivci i kolektívy. Riešenie je však treba poslať vždy do 12 dní od vydania čísla novín, v ktorých je problém uverejnený a to na adresu: Marian Cyprian, C II 1419 B1/D32, 018 41 Dubnica n. V.

V riešení úloh je treba uviesť úvodník (prvý ťah bieleho), hrozbu alebo tempo, obrany čierneho, ako i maty bieleho po obranách. V riešení štúdií treba uviesť všetky ťahy až do vyjasnenia pozície spĺňajúcej výzvu.

Za správne a úplné vyriešenie dvojťahovej úlohy možno získať 2 body, trojťahovej 3 body, štvor- a viacťahovej 4 body, štúdie 5 bodov. Za odhalenie vedľajšieho riešenia (iného, ako uvádza autor problému) možno získať počet bodov ako za intenciu (hlavné riešenie). Za odhalenie každého duálu (dvoch či viac matov po obrane čierneho v ľubovoľnom ťahu) a za dôkaz neriešiteľnosti či nemožnosti uvedenej pozície na diagrame možno získať po jednom bode, ale aj naopak: za nekompletné riešenie možno stratiť bod.

Súťaž bude pre jednotlivcov z okresu Považská Bystrica preborom okresu pre rok 1985, pričom najlepší piati riešitelia sa súčasne kvalifikujú do súťaže v riešení na čas, ktoré sa uskutoční do konca mája 1985 v rámci II. stupňa majstrovstiev ČSSR.

Riešitelia, ktorí správne vyriešia 10 problémov, získajú III. výkonnostnú triedu v riešení šachových problémov. Odmenení budú 5 riešitelia s najvyšším počtom bodov a tiež budú vylosovaní 5 riešitelia z tých, ktorí správne vyriešili aspoň 4 problémy.

Táto súťaž je tiež pozdravom šachistov nášho okresu blížiacej sa Československej spartakiáde 1985. –MC–


Vzad <<  >> Vpred