Vzad <<  >> Vpred

Šach - Mat

(10. 1. 1985)


V prvom tohtoročnom čísle našich novín sme uverejnili prvú súťažnú úlohu dlhodobej šachovej súťaže na rok 1985. Nakoľko z technických príčin sa niekde noviny dostali oneskorene, tak teraz neuverejňujeme ďalšiu úlohu a aj termín odoslania riešenia sa tým posunuje o týždeň. Ďalšie úlohy už budeme uverejňovať pravidelne týždenne.

A nakoľko sme ostali dlžníkmi riešiteľom niektorých úloh z roku 1984, tak uvádzame ich riešenia:


Problém č. 82 (Nissl) z 29. 3. 1984: 1.Sh4 Vd1 2.Sg3 Vc1 3.Sf4 Vc2 4.Sg5 č.ľub. 5.Sd8+ Vc7 6.S:c7 mat.

Problém č. 83 (Ursegov) z 5. 4. 1984: Zdanlivé hry 1...Jb3, b6 2.Je3, S:e6 mat. Zvodnosť 1.Dg1?, 1...Jb3, b6 2.Je3, S:e6 mat, ale 1...Vc6! Zvodnosť 1.Sd4?, 1...c3, c6 2.Je3, S:e6 mat, ale 1...c5! Riešenie 1.Dg4! hrozí 2.D:e4 mat, 1...Jc3, Jd6 2.Je3, S:e6 mat.

Problém č. 84 (Smyslov) z 12. 4. 1984: 1.Vg1+ Kb2 2.f4! g:f4 3.a7 Vd4+ 4.Kb5 Vd8 5.Vg2+ Kb3 6.Vg1 f3 7.Vf1 f2 8.Kb6 Kc3 9.Kb7 Kd3 10.Va1 Kc3 11.Vf1 Kd3 12.Va1! remíza.

Problém č. 85 (Steinitz) z 31. 5. 1984: 1.h7+ Kg7 2.h8D+ K:h8 3.Kf7 Vf1 4.Sf6+ V:f6 5.K:f6 Kg8 6.g7 a vyhrá.


Vzad <<  >> Vpred