Vzad <<  >> Vpred

Šach - Mat

(29. 3. 1984)


Problém č. 82

Theodor Nissl

Akademische Monatschrift 1910

Mat 6. ťahom (4–3)Kontrolná notácia: b. Ka7, Vb7, Sg5, Pb3 (4), č. Ka5, Vd4, Sg4 (3), mat 6. ťahom.

Na diagrame č. 82 je na pohľad remízová pozícia. Jemným manévrovaním však biely donúti čierneho ku kapitulácii už po 6. ťahoch.

Riešenie pošlite do 12 dní na adresu: Marian Cyprian, Centrum II 1419 B1/D32, 018 41 Dubnica nad Váhom. Môžete získať 4 body do dlhodobej súťaže.


Zastavenie v polovici

Naša dlhodobá šachová súťaž sa pomaly končí. Ale i naďalej budeme uverejňovať jednotlivé šachové problémy, ale už ako jednotlivé úlohy. Dnes sa spoločne trochu pozastavíme nad hodnotením polovice súťaže (problémy č. 71–77).

V probléme č. 75 (J. Dobruský) objavili niektorí riešitelia i duály po obranách 1...J:a8 2.Sh8 a Sg7, 1...Jc8 2.D:d5 a S:d5 a 1...Sf7 2.V:f4 a S:f7 – získali po bode. Celkom tak bolo možné získať až 6 bodov.

U problému č. 76 (S. Loyd) a štúdie č. 77 (M. Euwe) neuviedli niektorí riešitelia správny postup po 2., 3. a 4. ťahu čierneho – doplatili na to stratou 1 bodu.


Stav dlhodobej riešiteľskej súťaže po 7. kole – problémy č. 71–77 (100 perc. = 23 bodov: 2 + 2 + 2 + 2 + 6 + 4 + 5):

23 bodov: M. Bednár, Kurima, okr. Bardejov.

21 b.: I. Bandžuch, Spišská Nová Ves, J. Horváth a I. Urgošík, obaja Lúky pod Makytou, Š. Belák, Pov. Bystrica, Ing. B. Samuhel, Dubnica n. V., M. Staňo, Horná Poruba, Augustín a Anton Gajdoš, J. Hoštácky, všetci z Košece.

20 b.: Ing. A. Bidleň, Humenné, M. Hajdúch, Červený Kameň, P. Podmanický, Púchov, J. Malinovský, Beluša, J. Tomanička, Dubnica nad Váhom.

17 b.: S. Kuchyňa, Horná Trnávka, Ing. J. Jankech, CSc., Košeca.

16 b.: P. Lukáč, Lazy pod Makytou, MUDr. J. Vrbacký, Lúky pod Makytou.

15 b.: Š. Meliš, M. Antalová, obaja Košeca.

14 b.: L. Matoňák, Poprad, Ing. Š. Svetský, Nová Dubnica.

13 b.: V. Černuška, Tibor Poruban st., Milan a Tibor Poruban ml., všetci Dubnica-Prejta.

12 b.: Ing. O. Mihalčo, Košice, Ing. A. Martaus, F. Martaus, obaja Pov. Bystrica.

11 b.: Ing. J. Lörinc, J. Drha, obaja Dubnica nad Váhom, M. Černý, Pov. Bystrica, J. Čiernik, Nová Dubnica.

10 b.: M. Hradňanský, Orlové.

9 b.: Dušan a Róbert Hoštákovci, Ing. J. Hošták, všetci Orlové, P. Dorociak, Púchov, P. Jakúbek, Červený Kameň.

8 b.: I. Dzuriš, Bardejov, Ing. J. Daňo, Ing. M. Kučík, obaja Dubnica, A. Filo, Beluša, J. Poljak, Streženice, J. Mikulčík, Ilava, P. Kolek, Pov. Bystrica, BSP č. 17 ZŤS – VÚHYM Dubnica nad Váhom.

6 b.: J. Kaprálik, Pov. Teplá, A. Dratnál, Zemiansky Kvášov, A. Jančík, Dubnica nad Váhom.

5 b.: Ing. V. Prukner, J. Šturik, obaja Dubnica nad Váhom, J. Kučmín, Pružina.

4 b.: J. Cíbik, Led. Rovne, E. Poruban a M. Záturecký, obaja Dubnica nad Váhom, R. Paholík, Pov. Bystrica, K. Klabník, Zubák, vojak Ľ. Strapko, Prostějov.

2 b.: vojak V. Kuchta, slob. L. Sliva, obaja Zvolen, P. Boško, Lednické Rovne, J. Ševčík, Nová Dubnica.

0 b.: J. Rebro, Dubnica nad Váhom, I. Kazík, Beluša.

Celkove zatiaľ súťažilo 67 riešiteľov. Väčšina z nich stratila body za nevyriešenie trojťažky č. 75 a štúdie č. 77. –MC–


Vzad <<  >> Vpred