Vzad <<  >> Vpred

Šach - Mat

(5. 4. 1984)


Problém č. 83

Jakov P. Ursegov

Šachy 1970

Mat 2. ťahom (8–14)Kontrolná notácia: b. Ke7, Dg7, Ve1, Sc8, Sf6, Jd8, Jf5, Pb4 (8), č. Kd5, Db8, Va3, Va6, Ja1, Jb5, Pa7, b7, c2, c4, c7, e4, e6, h3 (14), mat 2. ťahom.

Uverejnený problém obsahuje okrem 2 zdanlivých hier i dve tematické zvodnosti. Riešenie pošlite do 12 dní na adresu: Marian Cyprian, C II 1419 B1/D32, 018 41 Dubnica nad Váhom. Môžete získať 2 body do súťaže.


Riešenie problému č. 79 (Suškov) z 8. 3. 1984: 1.Jc2! hrozí 2.Ve1 mat, 1...Jg2, Jd3, Jf3 2.V3:g2, D:d3, V3g2 mat. Zvodnosti: 1.Jd3? Jg2!, 1.Jf3? Jd3!, 1.Jg2? Jf3! – 2 body.

Riešenie problému č. 80 (Janet) z 15. 3. 1984: 1.D:f7! hrozí 2.D:e6 mat, 1...c:b6, c6, c5, c:d6 2.S:b6, S:c3, Sg2 mat – 2 body.


Vzad <<  >> Vpred