Vzad <<  >> Vpred

Šach - Mat

(12. 4. 1984)


Problém č. 84

Vasilij V. Smyslov

5. čestné uznanie

Šachmaty v SSSR 1938/I

Biely remizuje (4–4)Kontrolná notácia: b. Kb4, Vg3, Pa6, f2 (4), č. Kb1, Vd2, Pa2, g5 (4), biely remizuje.

Veľmajster Vasilij Smyslov, účastník nedávneho zápasu kandidátov na titul majstra sveta s Kasparovom, je známy ako veľký znalec šachových koncoviek. Predstavujeme ho tentokrát ako autora remízovej štúdie – kompozičného celku najbližšieho k praktickej hre. Riešenie pošlite do 12 dní na adresu: Marian Cyprian, C II 1419 B1/D32, 018 41 Dubnica nad Váhom. Je to posledný, v tohtoročnom poradí štrnásty problém našej dlhodobej riešiteľskej súťaže. Za správne riešenie môžete získať 5 bodov.


Riešenie problému č. 81 (Zagorujko) z 22. 3. 1984: 1.Df4! hrozí 2.Vf6+ e:f6 3.Dd6 mat, 1...Je4 2.De5+ V:e5 3.Jf4 mat, 1...Sd4 2.Dd6+ e:d6 3.Jf4 mat, 1...Jc4 2.Df6+ e:f6 3.Jf4 mat – 3 body. Po obrane 1...Vf5 ide duál 2.D:f5+ a g:f5+, D:f5 3.g:f5, D:f5 mat, po obrane 1...Dg8 ide duál 2.Df5+ a D:h6+, po obrane 1...Df5 ide duál 2.g:f5+ a D:f5+, V:f5 3.D:f5, g:f5 mat. Celkove bolo teda možné získať až 6 bodov (3+1+1+1). –MC–


Vzad <<  >> Vpred