Vzad <<  >> Vpred

Šach - Mat

(15. 3. 1984)


Problém č. 80

Frank Janet

Good Companion 1914

Mat 2. ťahom (10–8)Kontrolná notácia: b. Kg7, Df1, Vd1, Vh5, Jd6, Je5, Sd4, Sh3, Pb6, e3 (10), č. Kd5, Va7, Sa2, Ja3, Pc3, c7, e6, f7 (8), mat 2. ťahom.

Pre mnohých riešiteľov bude dvojťažka tvrdým orieškom. Riešenia pošlite do 12 dní na adresu: Marian Cyprian, C II 1419 B1/D32, 018 41 Dubnica nad Váhom. Môžete získať 2 body do dlhodobej súťaže.


Riešenie problému č. 77 (Euwe) z 23. 2. 1984: 1.Kg1! Kg7 2.Kf1 Kf7 3.Ke1 Ke7 4.Kf2 Kf6 5.Ke2 Ke6 (ak 5...Kg6, tak 6.Kd2!) 6.f4 a vyhrá – 5 bodov. –MC–


Vzad <<  >> Vpred