Vzad <<  >> Vpred

Šach - Mat

(17. 1. 1985)


Problém č. 89

Ing. Josef Burda, Havířov-Bludovice

Originál pre OBZOR

Mat 2. ťahom (8–10)Kontrolná notácia: b. Kb2, De1, Vf1, Vg2, Sd5, Jb5, Jd7, Pd2 (8), č. Ka8, Sd1, Jg3, Jh1, Pb3, b7, d3, e2, f2, h2 (10), mat 2. ťahom.

Ťažké figúry (dáma a veže) uplatnia svoju ďalekosiahlu silu hlavne na voľných stĺpcoch a radoch. Problém č. 89 je skomponovaný práve na túto tému.

Predstavuje sa ním predseda riešiteľskej komisie pri sekcii kompozičného šachu VŠZ ÚV ČSZTV Ing. Josef Burda. Jeho riešenie pošlite do 12 dní na adresu: Marian Cyprian, C II 1419 B1/D32, 018 41 Dubnica nad Váhom. Za riešenie môžete získať 2 body v dlhodobej riešiteľskej súťaži.


Uvádzame riešiteľov z okresu Považská Bystrica, ktorí k 1. 1. 1985 získali III. výkonnostnú triedu:

M. Buček, Mikušovce, M. Hajdúch, Červený Kameň, Š. Bielik, Š. Capák, P. Kolek, Š. Belák, Ing. A. Martaus, F. Martaus, všetci P. Bystrica, J. Malinovský Beluša, Š. Meliš, A. Gajdoš, M. Antalová, Ing. A. Jankech, CSc., J. Hoštácky, všetci Košeca, L. Plšek, Pov. Podhradie, P. Lukáč, Lazy pod Makytou, M. Polák, E. Polák, Lysá pod Makytou, P. Boško, J. Cíbik, Lednické Rovne, J. Slemenský, Lednica, M. Hradňanský, D. Hošták, R. Hošták, všetci Orlové, M. Staňo, Horná Poruba, P. Podmanický, Púchov, MUDr. J. Vrbacký, I. Urgošík, Lúky pod Makytou, P. Bombek, E. Poruban, T. Poruban, J. Tomanička, Ing. B. Samuhel, J. Drha, T. Poruban st., všetci Dubnica nad Váhom, M. Hanták, J. Ševčík, Ing. Š. Svetský, všetci Nová Dubnica. Celkom je to 40 riešiteľov z nášho okresu, kým v ČSSR je klasifikovaných celkom 449 riešiteľov.

Riešitelia M. Cerulík, Nová Dubnica a M. Cyprian, Dubnica nad Váhom získali titul kandidáta majstra športu – v ČSSR je klasifikovaných 12 riešiteľov s týmto titulom.

Upozorňujeme riešiteľov, že III. výkonnostnú triedu v riešení je možné získať za správne vyriešenie 10 šachových problémov v hociktorej dlhodobej súťaži v rámci šachových rubrík československej tlače, zatiaľ čo I. i II. triedu a titul KMS je možné získať v celoročnej súťaži časopisu Československý šach – v jeho prílohe Šachové umění. –MC–


Vzad <<  >> Vpred