Vzad <<  >> Vpred

Šach - Mat

(7. 2. 1985)


Problém č. 92

Oskar Strýček

Šachmaty v SSSR 1968

Mat 7. ťahom (5–5)Kontrolná notácia: b. Kf7, Sd2, Sd5, Jd4, Je4 (5), č. Kd1, Pc2, e2, g4, h7 (5), mat 7. ťahom.

Za správne riešenie piateho problému našej dlhodobej riešiteľskej súťaže môžete získať 4 body, ale riešenie treba poslať do 12 dní na adresu: Marian Cyprian, C II 1419 B1/D32, 018 41 Dubnica n. V.

Za riešenie problému č. 87/D z 20. 12. 1984 knižnú odmenu dostane Milan Cerulík z Novej Dubnice.


Riešenie problému č. 89 (Burda) zo 17. 1. 1985: 1.Sc4! tempo, 1...e:f1D, f:e1D (J:f1, Je4, Jf5, Jh5), Sc2, b6 2.De8, Vg8, Da1, Sd5 mat. Mnohí riešitelia nesprávne uvádzali ťahy: 1.Se4? (1.Se6?), 1.Sf3? (1.Sf7?), 1.V:h2?, 1.Vgg1?, 1.V:g3?, 1.Vf:f2? (1.D:f2?), 1.D:e2?, 1.S:b3?, 1.Sc6?, 1.Sg8?, na ktoré nevychádzajú maty po obranách 1...e:f1D!, f:e1D!, Jh5!, h:g1D!, J:g3!, J:f2!, d:e2!, S:b3!, b:c6!, Jg ľub.! Preto iba 1.Sc4!

Za správne riešenie ste mohli získať 2 body. –MC–


Vzad <<  >> Vpred