Vzad <<  >> Vpred

Šach - Mat

(14. 2. 1985)


Problém č. 93

Jorge M. Kapros

Pochvalná zmienka

ÚV ČSZTV 1979

Mat 2. ťahom (7–5)Kontrolná notácia: b. Ka8, Da1, Vb4, Vb3, Sf7, Jb2, Je6 (7), č. Kh6, Se3, Jb1, Je4, Ph7 (5), mat 2. ťahom.

Argentínsky kompozítor spracoval mereditku (problém obsahujúci najviac 12 kameňov) na tému pokusov.

Riešenie pošlite do 12 dní na adresu: Marian Cyprian, C II 1419 B1/D32, 018 41 Dubnica n. V. – môžete získať 2 body do dlhodobej riešiteľskej súťaže.


Riešenie problému č. 90 (Bednár) z 24. 1. 1985: 1.Jf1! tempo, 1...K:c6 (Ke4, e:d6), K:e6 (d:c6, c:d6), Kd4 (d:e6), K:d6 2.Je5, Jc5, Jd ľub., D:d7 mat. Po obranách 1...K:d4 a 1...d:e6 ide mat 2.Jd3 ľub. Tieto duály sa bodovali a tak ste mohli celkove získať až 4 body (2+2). –MC–


Vzad <<  >> Vpred