Vzad <<  >> Vpred

Šach - Mat

(24. 1. 1985)


Problém č. 90

Milan Bednár, Kurima

Originál pre OBZOR

Mat 2. ťahom (16–5)Kontrolná notácia: b. Ka7, De8, Vc8, Vd1, Sb1, Se1, Jd2, Jd3, Pb3, b4, c6, d6, e6, f4, g3, g5 (16), č. Kd5, Pb5, c7, d7, e7 (5), mat 2. ťahom.

Autor ďalšieho originálu pre naše noviny použil všetky biele kamene na spracovanie problému na tému "batéria".

Riešenie pošlite do 12 dní na adresu: Marian Cyprian, C II 1419 B1/D32, 018 41 Dubnica n. V. – môžete získať 2 body. –MC–


Vzad <<  >> Vpred