Vzad <<  >> Vpred

Šach - Mat

(7. 3. 1985)


Problém č. 96

Ing. Juraj Brabec

I.-II. cena

Šachmaty 1963

Mat 2. ťahom (7–5)Kontrolná notácia: b. Kh1, De7, Vd1, Sf4, Sg4, Jh3, Jh5 (7), č. Ke4, Da5, Ve5, Ve6, Se1 (5), mat 2. ťahom.

Predseda sekcie kompozičného šachu pri ŠZ ÚV ČSZTV, majster športu Ing. Juraj Brabec získal už nejedno najvyššie ocenenie za svoje skladby. V probléme č. 96 spracoval tému zámeny obrán v 3 fázach. Už pred úvodníkom na ťahy 1...Vc6 a Vd5 možno vidieť maty 2.Jg5 a Jf6. Tieto maty možno objaviť i po zvodnosti a v riešení, ale po iných obranách. Riešenie pošlite do 12 dní na adresu: Marian Cyprian, C II 1419 B1/D32, 018 41 Dubnica n. V. Môžete získať 2 body do dlhodobej riešiteľskej súťaže.


Riešenie problému č. 93 (Kapros) zo 14. 2. 1985: 1.Ja4! hrozí 2.Dg7 mat, 1...Jbc3, Sd4, Jec3, Jf6 2.Dh1, Vh4, D:f6 mat. Pokusy 1.Jd1?, 1.Jd3?, 1.Jc4? nevychádzajú pre 1...Jbc3!, Sd4!, Jec3! (2 body). –MC–


Vzad <<  >> Vpred