Vzad <<  >> Vpred

Šach - Mat

(28. 2. 1985)


Problém č. 95

Godfrey Heathcote

II. cena

Schoolmaster 1892

Mat 2. ťahom (5–10)Kontrolná notácia: b. Kb1, Dh4, Vd3, Sh6, Jf6 (5), č. Ke5, Ve6, Sc3, Sc8, Ja4, Jh5, Pb2, c6, e7, f5 (10), mat 2. ťahom.

Problém č. 95 reprezentuje tzv. anglickú školu, charakterizovanú prekvapujúcimi úvodníkmi, množstvom variantov a bezduálosťou. Jeho riešenie pošlite do 12 dní na adresu: Marian Cyprian, C II 1419 B1/D32, 018 41 Dubnica n. V. Za správne riešenie môžete získať 2 body do našej riešiteľskej súťaže.


Riešenie problému č. 92 (Strýček) zo 7. 2. 1985: Autorova intencia 1.Sb3 e1J 2.Sc4 c1J 3.Se6 h5 4.Sd7 g3 5.Sa4 Jb3 6.S:b3+ Jc2 7.S:c2 mat, má však nedostatky. V 2. ťahu je možné 2.Sa4! g3 (h6, h5) 3.Sb5 c1J 4.Sa4+ Jb3 5.S:b3 Jc2 6.S:c2 mat. V 3. ťahu je možné: 3.Sb5! Jc2 4.Sa4 Jb3 5.S:b3 ľub. 6.S:c2 mat. A vedľajšie riešenie 1.Se6 h5 2.Sb3(Sc4) e1J 3.Sc4 c1J 4.Sb5 Jb3 5.Sa4 Jc2 6.S:b3 ľub. 7.S:c2 mat.

Všetky nekorektnosti sa dajú odstrániť pridaním čierneho pešiaka a6. Celkove tak bolo možné za riešenie tohto problému získať až 10 bodov (4+2+4). –MC–


Vzad <<  >> Vpred