Vzad <<  >> Vpred

Šach - Mat

(20. 12. 1984)


Problém č. 86

Imrich Bandžuch, Spišská Nová Ves

originál

Pomocný mat 2. ťahom: A, B


Problém č. 87

Imrich Bandžuch, Spišská Nová Ves

originál

Pomocný mat 2. ťahom: C, DNa záver roka 1984 predkladáme riešiteľom dve obrazné (symbolické) kompozície, ktorými vám zároveň vyjadrujeme želanie všetkého najlepšieho do nového roku 1985.

Kandidát majstra športu v riešení šachových skladieb I. Bandžuch skomponoval svoj pozdrav do nového roku na obdĺžníkových šachovniciach 4x8 polí vo formách pomocných matov (začne čierny a pomôže bielemu, aby mu dal mat 2. ťahom).

Takouto "kooperáciou" sú riešenia: č. 86 IA: 1.Vb6 Jd4 2.Vb5 Jc6 mat, č. 86 IB: 1.Sc6 Jd6 2.Sb5 Jb7 mat a č. 87 1C: 1.Db4 Jd6+ 2.Db5 Jc4 mat. Podľa týchto vzorov si určite už ľahko poradíte i so symbolom čísla 5.


Riešenie problému č. 87 ID pošlite do 12 dní na adresu: Marian Cyprian, C II 1419 B1/D32, 018 41 Dubnica nad Váhom. Dvoch riešiteľov odmeníme knihami.


V prvom čísle nového ročníka našich novín vyhlásime novú dlhodobú riešiteľskú súťaž – súčasne aj majstrovstvo okresu pre rok 1985 – a uverejníme 1. súťažnú úlohu. –MC–


Vzad <<  >> Vpred