Vzad <<  >> Vpred

Šach - Mat

(14. 9. 1984)


Vyhodnotenie dlhodobej súťaže v riešení šachových problémov

Počas štyroch zimných mesiacov v našej šachovej rubrike prebiehala dlhodobá súťaž v riešení. Stretla sa s mimoriadnym záujmom, veď sa jej zúčastnilo 59 jednotlivcov a 1 kolektív BSP.

Podľa riešiteľov sa ukázalo, že šach sa hrá takmer v každej obci a meste nášho okresu. Medzi riešiteľmi však boli i desiati z iných okresov.

Po športovej stránke mala súťaž vysokú úroveň. Svedčí o tom i fakt, že riešitelia objavili nekorektnosti (duály), čo nebýva v reprodukovaných dueloch tak časté. Potešiteľné bolo, že s najlepšími slovenskými riešiteľmi držali krok i naši riešitelia z okresu, čo je dôkazom ich kvalitatívneho rastu.

Za správne a úplné vyriešenie problémov č. 71 až 84 bolo možné získať 48 bodov.


Zoznam riešiteľov podľa dosiahnutých bodov:

44 bodov: Š. Belák, Pov. Bystrica, J. Horváth (už zosnulý), Ľ. Urgošík, obaja Lúky pod Makytou, Anton Gajdoš, J. Hoštácky, Augustín Gajdoš, všetci z Košece.

Títo sú preborníkmi okresu Považská Bystrica za rok 1984.

I. Bandžuch, Spišská N. Ves, M. Bednár, Kurima.

Všetci doteraz uvedení riešitelia dostávajú knižné odmeny.

41 b.: J. Malinovský, Beluša.

Riešitelia z nášho okresu, ktorí dosiahli 44 alebo 41 bodov, sa kvalifikovali do súťaže v riešení na čas, ktoré sa uskutočni v apríli 1985 v rámci II. stupňa majstrovstiev ČSSR.

40 b.: Ing. A. Bidleň, Humenné.

38 b.: M. Stano, Horná Poruba.

37 b.: L. Matoňák, Poprad.

36 b.: M. Hajdúch, Červený Kameň.

35 b.: Ing. B. Samuhel, Dubnica n. Váhom, P. Podmanický, Púchov.

34 b.: S. Kuchyňa, Horná Trnávka.

33 b.: Ing. A. Jankech. CSc, Košeca, J. Tomanička, Dubnica.

31 b.: Ing. A. Martaus, P. Kolek, obaja Považská Bystrica.

29 b.: MUDr. J. Vrbacký, Lúky pod Makytou.

28 b.: Tibor st., Tibor ml. a Milan Porubanovci, všetci Dubnica-Prejta.

27 b.: F. Martaus, Pov. Bystrica, M. Hradňanský, Orlové.

25 b.: Ing. O. Mihalčo, Košice, M. Antolová a Š. Meliš, obaja Košeca.

Títo všetci patria medzi tých, ktorí úspešne vyriešili aspoň 10 problémov a získali tak III. výkonnostnú triedu v klasifikácii riešiteľov šachových problémov.

18 b.: P. Jakúbek, Červený Kameň.

17 b.: Ing. J. Lörinc, Dubnica, V. Černuška, Košeca.

15 b.: M. Černý, Pov. Bystrica.

14 b.: Ing. J. Daňo, Dubnica, Ing. J. Hošták, R. a J. Hošták, všetci z Orlového.

11 b.: J. Drha, Dubnica, J. Čiernik, Nová Dubnica.

10 b.: D. Hošták, Orlové.

9 b.: P. Dorociak, Púchov.

8 b.: Ing. J. Burda, Havířov-Bludovice, I. Dzuriš, Bardejov, A. Filo, Beluša, J. Poljak, Streženice, J. Mikulčík, Ilava, Ing. M. Kučík, Dubnica, BSP č. 17 ZŤS – VÚHYM Dubnica.

7 b.: J. Kučmín, Pružina, A. Dratnal, Zemiansky Kvasov.

6 b.: J. Štúrik a A. Jančík, obaja Dubnica, J. Kaprálik, Považská Teplá, vojak Ľ. Strapko, Prostějov.

5 b.: Ing. V. Prukner, Dubnica.

4 b.: J. Cíbik, Lednické Rovne, E. Poruban a M. Záturecký, obaja Dubnica, R. Paholík, Považská Bystrica, K. Klabník, Zubák.

2 b.: J. Ševčík, Nová Dubnica, P. Boško, Lednické Rovne, vojak V. Kuchta a slob. L. Sliva, obaja Zvolen.

0 b.: M. Šepták, Mojtín, I. Kazík, Beluša, J. Rebro, Dubnica.

Spomedzi tých, ktorí správne vyriešili aspoň 4 problémy, boli vylosovaní a knižné odmeny získali: Ing. A. Jankech, CSc., M. Poruban, Ing. A. Martaus, M. Hajdúch a Ing. A. Bidleň.

Mimoriadnu prémiu za najoriginálnejšie riešenie posielame Milanovi Longauerovi z Dubnice.

M. Cyprian


Vzad <<  >> Vpred