Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(27. 3. 1986)


Problém č. 115

Leonid I. Kubbeľ

Deutsches Wochenschach 1910

Mat 7. ťahom (11–14)Kontrolná notácia: b. Kf2, Ve5, Sa8, Sc7, Jg3, Pa5, b2, c4, e3, g5, h2 (11), č. Ka6, Da1, Vd4, Vg7, Sc1, Sd1, Jb8, Jf7, Pa3, a7, c2, d2, f4, f5 (14).

Autor mnohoťažky patrí do skupiny slávnych sovietskych skladateľov štúdií a úloh (Troickij, bratia V. a M. Platovovci). Ich kompozície vynikali prekvapujúcimi myšlienkami – dôkaz objavíte i po 7. ťahu bieleho v probléme č. 115. Riešenie pošlite do 12 dní na adresu: Marian Cyprián, C II 1419 B1/32, 018 41 Dubnica nad Váhom. Môžete získať 4 body.


Riešenie problému č. 112 (Hartong) zo 6. 3. 1986: 1.e:f6! tempo 1...Vd7, Sd7(Sd6), Ve6, Se6(Se7), Vd6, Ve7 2.Sf5, Dd5, D:h7, Ve5, Jbc5, Jdc5 mat, po obrane 1...Sb7 ide duál 2.Sf5 a D:h7 mat, po obrane 1...Sc5+ ide duál 2.Jb:c5 mat, po obrane 1...Sg7 ide duál 2.Jbc5 a Jdc5 mat. Celkovo bolo možné získať 5 bodov (2+1+1+1). –MC–


Vzad <<  >> Vpred