Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

(26. 11. 1967)


Úloha č. 423

Jurij Berežnoj, SSSR

Originál pre Smer

Mat 2. ťahom (5+2)Kontrolná notácia: b. Ka6, Dc2, Dd3, Sb3, Jc6 (5), č. Kc7, Pd7 (2) – mat 2. ťahom.

Dve biele dámy v diagrame nech vás nemýlia! Autor na vyjadrenie svojej myšlienky si musel vypomôcť druhou dámou. Takéto kamene naviac sú v úlohách prípustné, pokiaľ je možné podľa pozície ich existenciu zdôvodniť premenou pešiaka. Myšlienka dnešnej úlohy je taká výrazná, že autorovi tento kompozičný "priestupok" odpustíme. Úloha patrí do našej štvrťročnej riešiteľskej súťaže.


Vzad <<  >> Vpred